Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep minister De Jonge aan verstrekkers kredieten: denk mee bij betaalproblemen

NVVK agendeert belemmeringen bij woningbezit

Oproep minister De Jonge aan verstrekkers kredieten: denk mee bij betaalproblemen

15 juli 2022 Schuldregeling

Stel, je hulpvrager bezit een woning, hij heeft problematische schulden maar de hypotheek betaalt hij nog steeds volgens afspraak. Wil je dan met de kredietverstrekker in gesprek over de situatie, dan is dat lastig, merken we. We kaartten dat probleem aan in het Platform hypotheken, waarin ook minister De Jonge van Volkshuisvesting deelneemt. 

‘Schuldhulpverleners krijgen vaak geen goed contact met een kredietverstrekker als iemand ondanks zijn schulden bij andere partijen nog geen achterstanden op de hypotheek heeft’, schrijft minister De Jonge naar aanleiding van onze inbreng in het Platform hypotheken. De zinsnede is opgenomen in een brief van De Jonge aan de Tweede Kamer. In de brief blikt hij terug op de uitkomsten van gesprekken in het Platform hypotheken in 2021. 

‘Verwijs sneller door’ 

We roepen kredietverstrekkers op om schuldhulpverleners die contact zoeken, direct door te verwijzen naar bijzonder beheer-afdelingen. Hoe eerder we in gesprek kunnen over een duurzame oplossing, hoe beter. Ook minister De Jonge doet in zijn brief een appèl op kredietverstrekkers om ‘een herkenbaar loket te hebben voor consumenten die betalingsproblemen hebben of dreigen te krijgen’. 

Vaker overwaarde inzetten 

In het Platform hebben we ook aandacht gevraagd voor de mogelijkheid dat woningbezitters schulden aflossen door hun hypotheek te verhogen. We zien daarin kansen om maatwerk toe te passen, en we vinden het belangrijk deze mogelijkheid naar hulpvragers toe meer aandacht te geven. 

Daarnaast is het voor hulpverleners belangrijk om te weten dat een hulpvrager die een gesprek met zijn hypotheekadviseur wil, daar normaal gesproken voor moet betalen. Maar wanneer ‘voorzienbare betalingsachterstanden’ de aanleiding zijn voor het gesprek, hoeft de adviseur geen kosten in rekening te brengen 

Minister De Jonge citeert in zijn brief Nibud-onderzoek uit 2019 dat aangeeft dat ‘vermoedelijk 38% van de mensen met ernstige betalingsproblemen een eigen woning hebben, terwijl uit de cijfers vanuit de NVVK blijkt dat slechts 10% van de mensen die zich melden bij de schuldhulpverlening een eigen woning heeft. De vraag is dus of deze doelgroep voldoende bereikt en geholpen wordt.’ We denken dat ons bereik onder deze groep groter wordt als hulpvragers zich realiseren dat hulp krijgen niet meteen betekent dat ze hun huis moeten verkopen. 

Pilot vroegsignalering 

Om eerder op de hoogte te zijn van betalingsproblemen van woningbezitters voeren we op dit moment een pilot uit. Hypotheeknemers met betalingsproblemen bij Aegon of Rabobank worden daarbij via vroegsignalering aangemeld bij de deelnemende gemeenten, zodat deze actief hulp aan kunnen bieden. De eerste resultaten van de pilot verwachten we begin 2023 te kunnen presenteren. 

‘Nieuwe uitdagingen op komst’ 

De jongste economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we het onderwerp ‘schulden en woningbezitters’ hoog op de agenda houden. We bespreken het onderwerp 'hypotheken en schulden' binnen het samenwerkingsverband Schakel! Ook minister De Jonge volgt het onderwerp met aandacht. ‘Er dienen zich nieuwe uitdagingen aan als gevolg van de stijgende inflatie en oplopende hypotheekrente’, schrijft minister De Jonge aan de Kamer. ‘[…] Ik volg met de sector deze ontwikkelingen nauwgezet’.

Sleutelwoorden

Schuldregeling