Overslaan en naar de inhoud gaan

Betere afspraken met steeds meer schuldeisers

NVVK Convenanten in de praktijk bij Halte Werk

Betere afspraken met steeds meer schuldeisers

12 juli 2022

Om de samenwerking met (koepels van) schuldeisers te stroomlijnen streeft de NVVK naar zoveel mogelijk convenanten met afspraken voor versnelling van hulp en snelle schuldenrust. Hoe landen die afspraken in het werkveld? Anita van Bruggen (procesbegeleider bij Halte Werk) en Linda van Vliet (projectcoördinator NVVK) gaan erover in gesprek.

‘We zijn al een heel eind op weg om de top-10 van de schuldeisers te benaderen om convenanten met bij voorbaat akkoord af te sluiten’, vertelt Linda van Vliet. ‘Met nieuwe convenanten, of door oude convenanten om te vormen.’ Anita van Bruggen, procesbegeleider schuldhulpverlening bij Halte Werk is daar blij mee. ‘Het nut daarvan ziet iedereen hier’, zegt ze. Zelf had ze er ook mee te maken in de uitvoering, al richt ze zich het laatste jaar volledig op de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.  

Landen in de uitvoering

Wat Van Bruggen van collega’s hoort is dat bij sommige convenantpartners de afspraken nog niet in de uitvoering zijn geland. ‘Als dat bij dezelfde schuldeiser vaak voorkomt, leg ik dat via het Kernteam Samenwerking schuldeisers bij de NVVK neer. Dat wordt dan opgepakt, al duurt het soms wel even.’ Linda van Vliet benadrukt dat de NVVK inderdaad pas actie onderneemt als ze van meerdere leden horen dat er bij een schuldeiser iets structureel misgaat. ‘We vragen altijd aan de leden om eerst zelf contact op te nemen met de convenantpartner. Juist om te weten of het een incident is. We willen voorkomen dat er bij iedere vergissing iemand van de NVVK op de stoep staat.’

Aandacht in het afdelingsoverleg

Zijn aan de kant van Halte Werk alle medewerkers wel op de hoogte van alle convenantafspraken? Van Bruggen denkt dat ook dat beter kan. ‘We hebben een overzicht met de belangrijkste schuldeisers. Daar is te zien wie bij voorbaat akkoord gaan. Maar of iedereen die lijst ook goed gebruikt weet ik niet. We hebben het er wel regelmatig over in het afdelingsoverleg.’

‘Een overzicht is voor nu een goede manier om in de gaten te houden dat convenantpartners niet ten onrechte voorstellen krijgen terwijl ze bij voorbaat akkoord zijn,’ zegt Van Vliet. ‘In het Schuldenknooppunt gaat dat automatisch. Als alle schuldeisers eenmaal daarop aangesloten zijn, zal dat veel tijd schelen bij het bewaken van afspraken.’ 

Schuldeiser zonder convenant bepaalt het tempo

Leiden convenanten al tot versnelling van het schuldregelproces?  Dat kan Van Bruggen nog niet zeggen. ‘Je moet altijd wachten tot de laatste schuldeiser reageert. Het komt eigenlijk zelden voor dat de vele schuldeisers in een dossier allemaal convenantpartners zijn.’ Van Vliet, haar collega's en de leden van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers zijn dan ook samen hard bezig om meer convenanten af te sluiten. ‘Ik hoop dat leden tussen nu en een jaar steeds meer versnelling gaan merken.’

Uitzonderingen maken het lastiger

Bij veel convenanten hebben schuldeiser eigen regeltjes in een addendum laten opnemen. ‘Het is voor ons heel lastig om dat op een rij te hebben’, zegt Van Bruggen. ‘Hoe meer uitzonderingen, hoe minder werkbaar het is. Maar ik neem af en toe deel aan de gesprekken over een convenant en heb gezien hoe moeilijk het is om uniforme afspraken te maken.’

Van Vliet is blij dat het NVVK Modelconvenant in iedere geval de basis uniform maakt. ‘Natuurlijk moeten we bij drinkwater- en energiebedrijven iets opnemen over meterstanden. Maar hoe sneller we afscheid kunnen nemen van afwijkend beleid van schuldeisers in addenda, hoe beter.’

Blijf op de hoogte via je contactpersoon

De NVVK wil graag bij iedere organisatie een contactpersoon hebben om die te informeren bij nieuwe of gewijzigde convenanten. Van Vliet: ‘Dan weten we zeker dat al onze leden op de hoogte zijn en alle afspraken kunnen implementeren.’  Tot nu toe zorgt Van Bruggen zelf dat het overzicht wordt bijgewerkt met nieuwe of aangepaste convenanten. ‘We zijn aan het bespreken wie onze contactpersoon gaat worden’, zegt ze.

Een ander voordeel van de convenanten is de Kennisgeving. Daarmee vraag je schuldeisers aan het begin van de stabilisatiefase om hun incasso-activiteiten tijdelijk op te schorten. Hoe functioneert dat bij Halte Werk? ‘Die Kennisgeving gebruiken we wel, maar als los document dat ad hoc wordt ingezet. Bijvoorbeeld om een beslag op te heffen, of als een schuldeiser bevestiging wil hebben dat iemand schuldhulp heeft aangevraagd. Het is de bedoeling dat de Kennisgeving wordt geïntegreerd in het proces in ons systeem Allegro, zodat de Kennisgeving standaard naar alle convenantpartners gaat.’

Capaciteitsprobleem ICT-afdeling

‘Bij technische zaken als aanpassingen van Allegro, bijvoorbeeld ook voor aansluiting op VISH, lopen we zoals zoveel gemeenten aan tegen het capaciteitsprobleem bij de ICT-afdeling. Die is overbelast door alle spoedeisende regelgeving voor corona, Oekraïners of de energietoeslag. In ons geval speelt ook een aankomende fusie op 1 januari 2023 een rol’, vertelt Van Bruggen. ‘De voorbereidingen daarvoor kosten ook tijd. Het kan dus nog wel even duren.’ Van Vliet erkent dat veel gemeentelijke ICT-afdelingen vaak onderbezet zijn. ‘Dat is overmacht.’

Wat levert de Kennisgeving op?

Wat zijn de ervaringen in de gevallen dat de Kennisgeving wel wordt ingezet? ‘Soms horen we niets, en dan nemen we maar aan dat het goed gaat. Soms krijgen we er vragen over. En soms heeft het als effect dat het beslag wordt opgeheven.’, weet Van Bruggen. Van Vliet noemt het heel mooi als je dat voor een schuldenaar kunt bereiken. ‘Dat maakt het óok makkelijker om naar een schuldregeling toe te werken’.

Er zou volgens Van Bruggen wel wat meer voorlichting aan schuldeisers gegeven mogen worden over de Kennisgeving. ‘In het verleden werd de Kennisgeving wel eens als start van een schuldregeling of als verzoek tot een saldo-opgave gezien. Daardoor gingen de termijnen al lopen. Dat moet natuurlijk niet. Het document is ook niet in heel eenvoudige taal geschreven. Ik heb mijn collega’s daarom om verbetersuggesties gevraagd, zodat ik die aan de NVVK kan doorgeven.’

Ondanks de kinderziektes zien Van Bruggen en haar collega’s zeker het belang van de convenanten en met name de kennisgeving. ‘Het is niet meteen een succesverhaal, maar ik denk dat we daarin niet erg verschillen van anderen. De wil is er en het belang wordt gezien, maar we moeten nog wel wat stappen zetten.’

Lees meer over convenanten (inclusief de oproep: geef een contactpersoon door).