Overslaan en naar de inhoud gaan

Loop jij net zo hard voor een drugsverslaafde als voor een moeder met 2 kinderen?

NVVK Studiedag met Eduard Schmidt (universiteit Leiden)

Loop jij net zo hard voor een drugsverslaafde als voor een moeder met 2 kinderen?

11 mei 2022

Maatwerk leveren vinden we allemaal belangrijk, maar hoe pakt dat in de praktijk uit? Universitair docent Eduard Schmidt (Instituut Bestuurskunde, universiteit Leiden) doet er onderzoek naar. Hij wil weten of eigenschappen van de hulpvrager van invloed zijn op de keuze om maatwerk toe te passen.

Persoonlijke oordelen (‘deze hulpvrager verdient het dat ik alles doe om hem te helpen’) spelen volgens Schmidt mogelijk een rol bij de mate waarin maatwerk toegepast wordt. 'Dat noemen we ‘deservingness’, de mate waarin je vindt dat iemand het verdient om geholpen te worden. In mijn onderzoek met collega’s leggen we deelnemers scenario’s voor. Ze lezen over verschillende mensen met schulden, de een heeft hard gewerkt om zijn schuld af te laten nemen, de ander is daar juist niet succesvol in. Wat voor invloed heeft dat op het besluit om iets te doen waarbij professionals van de regels afwijken?” 

Schmidt destilleerde de noodzaak voor zijn onderzoek onder andere uit het bijwonen van casusoverleggen in gemeentelijke organisaties. Die overleggen waren bedoeld om te besluiten of er wel of niet afgeweken ging worden van de regels. 

'Inzetten voor een junk?'

“Er was bijvoorbeeld een overleg vanwege een dreigende uithuisplaatsing van een drugsverslaafde met schulden. Een van de deelnemers zei: ‘we gaan ons toch niet enorm inzetten voor deze junk’? Dat heeft invloed op de andere deelnemers natuurlijk. In mijn onderzoek wil ik laten zien dat ‘maatwerk leveren’ makkelijker klinkt dan het is. Als je meer ruimte krijgt om maatwerk te leveren, wanneer wend je die ruimte dan wel aan en wanneer niet?’ 

Veilig voelen bij maatwerk

Steun vanuit de werkgever en leidinggevende is een andere factor die van invloed kan zijn op de vraag of er uiteindelijk maatwerk geleverd wordt, weet Schmidt. Daarom doet hij met collega’s ook onderzoek naar de mate van ‘psychologische veiligheid’ die medewerkers ervaren als ze overwegen maatwerk te leveren. Wie afwijkt van de regels, moet er immers op kunnen vertrouwen dat hij daar niet negatief op afgerekend wordt. Wat is er voor nodig om dat gevoel te creëren, en wanneer voelen werknemers zich voldoende veilig op dat gebied? 

Kom luisteren!

Schmidt vertelt over zijn onderzoek tijdens onze studiedag op dinsdag 7 juni in Rotterdam. Wil je er alles over weten? Geef je dan hier op.

In het boek 'Momentum voor de menselijke maat', uitgegeven door Movisie, schreef Schmidt samen met een co-auteur het hoofdstuk 'Rebel with a cause: de waarde van regels breken in het belang van de burgers.