Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijk register incasso-organisaties een stap dichterbij

Wettelijk register incasso-organisaties een stap dichterbij

2 mei 2022 Schuldeisers

Onlangs is in de Tweede Kamer de ‘Wet kwaliteit Incassodienstverlening’ behandeld en aangenomen. Op dinsdag 10 mei stemt de Eerste Kamer erover. De verwachting is dat de wet als hamerstuk wordt aangenomen.


Met dit voorstel komt er een incassoregister. Incassobureaus en kopers van vorderingen moeten voldoen aan verschillende eisen om actief te kunnen zijn in de incassomarkt. Ook komt er een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van die wettelijke vereisten. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Daarnaast gaat de wet de negatieve aspecten van verkoop van vorderingen tegen, net als het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.

Moties

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer zijn moties ingediend die consumenten beter beschermen, onder meer door te onderzoeken hoe rente op vorderingen gemaximaliseerd kan worden. Ook is een motie over ‘de geregistreerde schuldregeling’ aangenomen. De NVVK is met de initiatiefnemers in gesprek om te onderzoeken hoe het oplopen van kosten voor schuldenaren voorkomen kan worden.

Kanttekeningen

De NVVK ziet de wet als een stap in de goede richting, maar plaatst 2 kanttekeningen:

  1. In de wet wordt verwezen naar een AMvB waar kwaliteitseisen in opgenomen zullen worden voor de incasso-medewerkers, maar die is nog niet ingevuld. Het is dus niet mogelijk om goed te beoordelen of de wet in de praktijk een kwaliteitsverbetering zal opleveren.
  2. Voor schuldhulpverleners is het vinden van de juiste stukken om het schuldendossier compleet te krijgen vaak een enorme zoektocht. De NVVK zou graag zien dat vorderingen bij verkoop geregistreerd worden. Dan kan de schuldenaar altijd eenvoudig terug vinden of er nog openstaande bedragen op zijn naam  staan.

Sleutelwoorden

Schuldeisers