Overslaan en naar de inhoud gaan

Let extra op lopende schuldregelingen bij stijgende energieprijzen

Oproep aan NVVK-leden en ketenpartners

Let extra op lopende schuldregelingen bij stijgende energieprijzen

22 april 2022 SchuldeisersSchuldregeling

Door de hoge energieprijzen staat een deel van de lopende schuldregelingen onder druk. De NVVK roept leden en ketenpartners op om met elkaar te voorkomen dat schuldregelingen stranden en kwetsbare mensen mogelijk zonder energie komen te zitten.

De hoge energietarieven raken veel mensen hard in hun portemonnee. Deze komen bovenop de hoge lasten voor huur en zorg en werken ook nog eens door in de prijzen van basale consumentenproducten. Mensen met een lopende schuldregeling zijn in dit opzicht extra kwetsbaar omdat ze leven van een zeer laag, genormeerd budget. Ze hebben simpelweg geen ruimte voor hogere energie-uitgaven zodra hun tarieven stijgen.  

De wet regelt afsluitbescherming voor mensen bij wie een schuldhulpverlener werkt aan de totstandkoming van een schuldregeling. Die bescherming vervalt op het moment dat er binnen de regeling niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Wanneer er nieuwe schulden ontstaan, strandt de schuldregeling en mogen energieleveranciers opnieuw gaan invorderen. In die situatie kunnen leveranciers besluiten het energiecontract te beëindigen. De netbeheerder zal, wanneer er geen nieuwe leverancier wordt gevonden, uiteindelijk overgaan tot afsluiten. Sterk stijgende energietarieven zorgen makkelijk voor nieuwe schulden. Zo  belanden mensen opnieuw in een  financiële vicieuze cirkel waar met de schuldregeling nou net een einde aan was gemaakt. 

De NVVK roept leden en ketenpartners op om dat te voorkomen:

  • Financiële dienstverleners (schuldhulpverleners, bewindvoerders, budgetbeheerders, wijkteams) sporen we aan om proactief te checken hoe klanten met een schuldregeling ervoor staan en alle mogelijkheden te benutten om hun financiële perspectief te verbeteren. Wat die mogelijkheden zijn wordt beschreven bij de NVVK en bij Stimulansz. Zijn er al nieuwe schulden ontstaan, neem dan voor maatwerk altijd contact op met de energieleverancier. 
  • Energieleveranciers roepen we op om een energiecontract niet te beëindigen als er voldoende perspectief is dat schulden weer kunnen worden ingelopen. Bijvoorbeeld nadat de energietoeslag van de gemeente is uitgekeerd. 
  • Netbeheerders vragen we om zorgvuldig om te gaan met deze kwetsbare groep en klanten zonder energiecontract, en ook onder deze marktomstandigheden ruim de kans te geven een nieuwe leverancier te vinden.
  • Gemeenten roepen we ten slotte op om snel en ruimhartig financiële ondersteuning te bieden aan mensen met een schuldregeling. Zet bijzondere bijstand in als maatwerk nodig is. Verder is het zaak om in de vroegsignalering extra alert te zijn en om bij mensen in een schuldregeling ook bij kleine achterstanden actief contact te zoeken. Op die manier houden we zoveel mogelijk mensen financieel aan boord én kunnen zij blijven beschikken over een basisbehoefte in het dagelijkse leven: warmte en licht. 

Voor mensen met zorgen rond hun energierekening wordt op dit moment een speciale energiehulproute ontwikkeld door de energieleveranciers, SchuldenlabNL en NSR. Mensen kunnen hier terecht voor financiële hulp en tips voor energiebesparing. Binnenkort is de energiehulproute beschikbaar via Geldfit.nl.

Vragen? Mail senior beleidsadviseur Irene Koole.

 

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling