Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombudsman roept gemeenten op tot actievere rol inzake schuldhulp ondernemers

'Neem ook bij uitbesteding zelf verantwoordelijkheid'

Ombudsman roept gemeenten op tot actievere rol inzake schuldhulp ondernemers

20 april 2022 Ondernemers

De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Zelfstandigen over de drempel'. Veel zelfstandigen met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden.

'De grote verschillen tussen gemeenten zijn niet uit te leggen', zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. 'Zelfstandigen in dezelfde winkelstraat krijgen, als ze in verschillende gemeenten wonen, soms heel andere hulp. De vraag of een ondernemer uit de schulden komt hangt teveel af van zijn toevallige woonplaats.' Volgens de ombudsman kunnen gemeenten veel meer gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen.

Hogere schulden, meer schaamte

Ondernemers zijn terughoudend met hulp vragen en het delen van hun financiële gegevens. Ook is er een groep die zich wel bij het juiste loket meldt, maar voortijdig afhaakt. 'Niet elke gemeente is deskundig genoeg om zelfstandigen goed te helpen. Zelfstandigen met problematische schulden ervaren veel stress en schaamte, nog meer dan particulieren. Het gaat over grotere bedragen en vaak lopen ze al jaren rond met hun financiële problemen.'

De ombudsman pleit ervoor dat ondernemers meer op hen toegespitste aandacht en begeleiding krijgen. Er zijn ook gemeenten die de uitvoering van schuldhulpverlening overlaten aan commerciële partijen. 'Maar ook dan blijft de gemeente zelf verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de afhandeling van klachten', zegt de ombudsman. 'Een gemeente kan zich nooit verschuilen achter het feit dat zij een taak heeft uitbesteed.'

'Verklein verschillen per gemeente'

Op 1 oktober 2020 hadden ruim 614 duizend huishoudens geregistreerde problematische schulden. Nieuwe instromers waren meer dan voorheen de zelfstandige ondernemers. Door de coronacrisis hebben veel zelfstandigen een zware tijd en kunnen gemeenten de komende jaren een toestroom verwachten.

Vorig jaar zomer publiceerde de ombudsman een knelpuntenanalyse over de steunmaatregelen. En in 2018 riep hij gemeenten op om de toegang tot de schuldhulpverlening voor zelfstandigen te verbeteren. De ombudsman heeft daarom nu gekeken of ondernemers ruimhartig worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en of gemeenten hierbij de uitgangspunten uit eerdere rapporten in achtnemen.

Aanbevelingen Ombudsman

Wat vindt de NVVK?

De NVVK had de afgelopen maanden al een Vliegende Brigade paraat om gemeenten waar ondernemers bot vangen, te helpen om hun hulpaanbod op orde te krijgen. De aanbevelingen van de Ombudsman sluiten naadloos aan op onze NVVK Belofte. We geven graag inhoud aan de oproep van de ombudsman om als NVVK samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) ervaring en kennis uit te wisselen tussen gemeenten. In de praktijk gaven we hier al uitvoering aan in het verband van Schouders Eronder en via onze eigen bijeenkomsten.

Binnenkort organiseren we opnieuw een spreekuur Schuldhulp voor ondernemers, mede naar aanleiding van de publicatie van onze herziene module Schuldhulp voor ondernemers. Hou daarvoor onze site in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Klik op de afbeelding voor het rapport van de Ombudsman:

Cover Ombudsman totaal

Sleutelwoorden

Ondernemers