Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële hulp geeft stabiliteit en perspectief, maar bereikt nog te weinig mensen

Purpose onderzocht impact hulp op het leven van hulpvragers

Financiële hulp geeft stabiliteit en perspectief, maar bereikt nog te weinig mensen

12 april 2022 NVVK Jubileum

Na financiële hulp hebben mensen vaker werk of dagbesteding, maken ze minder gebruik van bijstandsuitkeringen en nemen geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen af. Er is vaker sprake van stabiliteit in huisvesting en gezinssituatie. Ook het sociaal netwerk is sterker. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Purpose met medewerking van de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek werd verricht in opdracht van de NVVK en gesponsord door Nationale- Nederlanden.

De financiële hulp in de 803 onderzochte dossiers betrof schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetbeheer. Er zijn veel positieve effecten te melden, maar het rapport maakt ook duidelijk dat financiële hulp nog te weinig mensen bereikt. Ook stranden hulptrajecten nog te vaak in de fase van de voorbereiding op de schuldregeling. Daarnaast wordt de doelgroep steeds groter, onder andere omdat bestaanszekerheid in toenemende mate onder druk staat. Flexibilisering van arbeid, hoge woon- en zorgkosten en moeite om rond te komen met een minimuminkomen of een uitkering zorgen daarvoor.

‘Investeer in effectiviteit en in maatwerk’

Een van de conclusies van het rapport is dat elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening de maatschappij tot 2 euro oplevert. Uit het onderzoek onder hulpvragers komt de behoefte naar voren om meer te investeren in de effectiviteit van financiële hulpverlening, van preventie tot nazorg. Hulpverleners en schuldeisers roepen de branche op om te investeren in maatwerk en meer samenwerking. Voor het rapport zijn 803 dossiers van hulpvragers bestudeerd, en zijn 95 hulpverleners en 14 schuldeisers ondervraagd.

Behalve ‘meetbaar’ ook ‘merkbaar’ onderzoek gedaan

Om inzicht te krijgen in de impact van financiële hulp op de levens van mensen hebben hulpvragers, hulpverleners en schuldeisers samen een documentaire gemaakt over ‘financiële hulp’. Hulpvragers in het filmproject noemen de persoonlijke betrokkenheid van hun hulpverlener als de belangrijkste succesfactor voor financiële hulpverlening. De waarde van hulpverlening zit voor hen niet alleen in de uiteindelijke schone lei als eindresultaat: het proces daarnaartoe en de interactie tussen de hulpvrager en hulpverlener zijn minstens zo waardevol. Hulpvragers geven aan dat het belangrijk is dat iemand naast ze staat, zodat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen. De documentaire gaat in première op 15 september, op het nazomercongres van de NVVK.

NVVK-jubileum

Aanleiding voor het rapport is het 90-jarig bestaan van de NVVK, de branchevereniging voor financiële hulpverlening. De NVVK verenigt organisaties op het gebied van schuldhulp, sociaal krediet, budgetbeheer en beschermingsbewind. Vooral gemeenten zijn lid, maar ook private instellingen. Die werken in opdracht van gemeenten aan financiële hulpverlening. Jaarlijks melden zich 80.000 mensen bij de NVVK-leden met een hulpvraag.

Download het rapport Meetbare en Merkbare waarde van financiële hulpverlening (pdf, 17 MB)

Sleutelwoorden

NVVK Jubileum