Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkgroep Vtlb verhoogt kilometervergoeding voor mensen met schulden

Hoge brandstofprijzen maken aanpassing noodzakelijk

Werkgroep Vtlb verhoogt kilometervergoeding voor mensen met schulden

15 maart 2022 WetgevingVtlbSchuldregeling

De werkgroep Vtlb verhoogt het bedrag dat in het leefbudget van mensen met schulden gereserveerd mag worden voor afgelegde autokilometers voor woon-werkverkeer. Het bedrag stijgt met 3,2 cent per kilometer, en mag berekend worden met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar.

‘Wie 10.000 kilometer per jaar rijdt hoeft hierdoor 320 euro minder af te staan aan schuldeisers’, legt NVVK-beleidsadviseur Karen Stoffels-Montfoort uit.

Bij mensen in een schuldregeling wordt vastgesteld welk inkomen beschikbaar is om er in 3 jaar hun schulden mee af te betalen. Van dat bedrag wordt een deel gereserveerd voor levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Dat bedrag wordt nu flink verhoogd door de correctie vanwege de gestegen brandstofprijzen.

‘Het ging mensen geld kosten om naar hun werk te rijden’, verklaart Stoffels de beleidswijziging. Het besluit is genomen door de landelijke werkgroep Vtlb, onderdeel van het verband van rechter-commissarissen in faillissementen.

Levensonderhoud en energie nog niet extra gecompenseerd

In het Vtlb zoals het nu geldt wordt nog geen rekening gehouden met de gestegen prijzen van levensonderhoud. Beslissingen over compensatie van de dalende koopkracht liggen bij het kabinet, die kan de werkgroep niet nemen.

Wat betreft de gestegen energiekosten geldt: mensen in een Wsnp-regeling die te maken hebben met een sterk gestegen termijnbedrag van de energie kunnen een verzoek tot correctie indienen bij de rechter-commissaris. Die kan dan besluiten dat de schuldeisers van de betrokkene genoegen moeten nemen met minder aflossing vanwege de gestegen energietarieven.

Voor mensen in een minnelijke schuldregeling (via de gemeente) geldt dat zij via hun hulpverlener kunnen vragen om een maatwerkoplossing bij hun schuldeisers. Wanneer er sprake is van een saneringskrediet kan dit verzoek neergelegd worden bij de betrokken Kredietbank.

Om welke normbedragen gaat het?

In het Vtlb-rapport van januari vind je dit onderwerp terug in de bijlage bij hoofdstuk 3 (woonlasten). Het betreft de volgende bedragen:

  • ‘Overige kosten’ bij all-in kamerhuur
  • De totaalnorm voor ‘voeding en overige kosten’ bij inwonende schuldenaren

Deze bedragen worden in de vtlb-calculator gebruikt voor het bereken van de woonlasten bij all-in kamerhuur en de woonlasten van de inwonende schuldenaar.

Buiten de calculator worden deze normbedragen ook vaak gebruikt als richtlijn voor het vaststellen van het kostgeld van een inwonend kind.

In de bijlage bij hoofdstuk 5 van het rapport betreft het deze bedragen:

  • Kosten co-ouderschap- en omgangsregeling
  • Autokosten

Vanaf vandaag kunnen deze bedragen gebruikt worden voor een handmatige aanvulling over het eerste half jaar van 2022. Ook bij een herberekening over de periode januari tot heden kunnen schuldhulpverleners deze bedragen gebruiken bovenop het berekende Vtlb.

De werkgroep adviseert om voor alle Vtlb-berekeningen waarbij onderstaande posten zijn gebruikt en verwerkt een herberekening van de aanvulling te maken.

Wat is de hoogte van de aangepaste bedragen?

Tabel

Calculator wordt nu niet aangepast

­­­­De huidige Vtlb-calculator wordt niet aangepast. Dat gebeurt wel in de calculator die uitkomt in juli. In het Vtlb-rapport van juli worden ook de normbedragen opnieuw vastgesteld op basis van de cijfers die het Nibud in juni berekent.

Vragen? Neem contact op met NVVK-beleidsadviseur Karen Stoffels-Montfoort

Sleutelwoorden

WetgevingVtlbSchuldregeling