Overslaan en naar de inhoud gaan

Zo komt jouw cliënt zo snel mogelijk van de hoge CAK-premie af

Uitstroomregeling maakt oplossen zorgverzekeringsschuld makkelijker

Zo komt jouw cliënt zo snel mogelijk van de hoge CAK-premie af

18 februari 2022 Beschermingsbewind

Je cliënt betaalde zijn zorgverzekeringspremie niet en zit nu opgescheept met de duurdere bestuursrechtelijke premie-inning via het CAK. Hoe zorg je ervoor dat hij zo snel mogelijk weer gewoon premie kan betalen aan zijn verzekeraar? Daarvoor is er de Uitstroomregeling. Lees hier hoe dat werkt.

De hogere premie die het CAK berekent, moet voorkomen dat mensen in deze verzekering blijven 'hangen'. Tegelijk roept de hoge premie weerstanden op, zoals blijkt uit dit opinieartikel in Trouw van 17 februari. 'Een hogere premie als straf voor het hebben van schulden is niet meer van deze tijd. In het regeer­akkoord staat hoe belangrijk het is dat mensen met schulden op een passende manier geholpen worden. Helaas is het afschaffen van de wanbetalersregeling vergeten. Laten we dit corrigeren en het boetedenken helemaal stoppen', schrijft projectmedewerker Armoede en Schulden Marthe Riemeijer. Ze werkt bij Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

Uitstroomregeling: hoe werkt het?

Tot er hierin iets verandert geldt dat hulpvragers er baat bij hebben om zo snel mogelijk uit de wanbetalersregeling te komen. Het initiatief daarvoor ligt bij de bewindvoerder. Die kan een beroep doen op de Uitstroomregeling. De bewindvoerder en de zorgverzekeraar komen die samen overeen. Daarin wordt afgesproken dat de bewindvoerder ervoor zorgt dat de premie, eigen risico en eigen bijdragen plus een bedrag voor aflossing van de schuld betaald worden. De verzekerde betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer aan het CAK.

Wat wordt er afgesproken?

In de overeenkomst tussen bewindvoerder en zorgverzekeraar wordt het volgende vastgelegd:

  • De bewindvoerder zorgt voor inhouding en betaling van premie, eigen risico, eigen bijdragen en aflossing
  • Er is geen vrijwillig (verhoogd) eigen risico
  • Het eigen risico kan ook herverzekerd of gespreid betaald worden
  • De looptijd van de regeling is maximaal 36 maanden
  • Richtlijn voor het aflossingsbedrag is € 35,- per maand

Succesvolle beëindiging zorgt voor kwijtschelding

Als na 36 maanden de regeling succesvol is beëindigd, geeft de zorgverzekeraar dit door aan het CAK. De nog openstaande bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. Ook de verzekeraar scheldt de restschuld kwijt.

Zorgverzekeringslijn wil graag weten of deze regeling voldoende bekend is. Ben je bewindvoerder en heb je 5 minuten de tijd? Vul dan deze enquête in. 

Wat als het bewind stopt?

De verzekerde heeft met de regeling ingestemd en is – als het bewind stopt – zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Komt de verzekerde de afspraken na, dan eindigt de regeling en wordt aan het einde van de looptijd de restschuld bij de verzekeraar en het CAK kwijtgescholden.

Komt de verzekerde de regeling niet na, dan moet de verzekerde weer bestuursrechtelijke premie betalen. Daarnaast vervalt ook het voordeel van de kwijtschelding van de openstaande schulden, deze herleven en de verzekerde moet deze betalen.

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind