Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Economisch Onderzoek bestudeert financiering schuldenbewind

Grootschalig onderzoek moet knelpunten blootleggen

Stichting Economisch Onderzoek bestudeert financiering schuldenbewind

18 februari 2022 Beschermingsbewind

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt het Amsterdamse bureau SEO de financieringssystematiek en beloning van schuldenbewind. De onderzoekers bekijken de huidige situatie en de knelpunten daarin. Daarbij wordt ook het perspectief van de NVVK meegenomen.

De onderzoekers gaan na welke financierings- en bekostigingssystematieken beschikbaar zijn. Ze vragen zich daarbij af welk positie het profijtbeginsel inneemt bij de financiering: in hoeverre ligt het beslissen over, betalen voor en profiteren van bewindvoering in één hand? Ook gaan ze onderzoeken welke bekostingingsmodellen bewindvoerders zullen prikkelen om gewenste uitkomsten te leveren in een situatie dat de partij die financiert niet alle informatie heeft over kosten en uitkomsten.

Samenhang tussen taken en complexiteit

SEO onderzoekt de kosten van bewindvoering door daarover contacten te leggen met bewindvoerders. Gemeenten, rechters en bewindvoerders worden uitgebreid geïnterviewd. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen taken en kosten enerzijds en complexiteit van de situatie, de grondslag van het bewind en de fase van het bewindvoeringstraject anderzijds.

Vier gemeentelijke casussen onder de loep

Daarna volgt nog de bestudering van vier gemeentelijke casussen. De gemeenten die de onderzoekers daarvoiior op het oog hebben zijn Tilburg, Land van Cuijk, Rotterdam, Almere, Groningen + Drechtsteden, Emmen + Leeuwarden en Deventer.

Uiteindelijk komt SEO met beleidsscenario’s. Die worden zoals het er nu naar uitziet na de zomer voorgelegd aan de opdrachtgever, het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind