Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe publicatie maakt duidelijk wie moet, mag en kan aansluiten bij BKR

Gemeenten verbinden zich rechtstreeks aan BKR, individueel of in GR

Nieuwe publicatie maakt duidelijk wie moet, mag en kan aansluiten bij BKR

1 februari 2022 GedragscodeSchuldeisersPreventieWetgeving

Alle gemeenten kunnen individueel of via een Gemeenschappelijke regeling (GR) aansluiten bij BKR. NVVK, Stichting BKR en VNG hebben hiervoor een uitvoeringsdocument opgesteld. De aansluiting bij BKR past nu beter bij de praktijk en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook geeft dit document de nodige duidelijkheid voor gemeenten over wie moet, mag en kan aansluiten bij Stichting BKR.

De Wgs borgt onder andere juridisch de informatieverstrekking van gemeenten aan kredietverstrekkers over inwoners die schuldhulpverlening krijgen voor problematische schulden. Gemeenten registreren de schuldhulpbeschikking bij BKR wanneer er sprake is van problematische schulden, maar in de praktijk was niet altijd helder welke organisaties hiervoor een overeenkomst sluiten met BKR. Het uitvoeringsdocument van NVVK, BKR en VNG geeft deze duidelijkheid nu wel. VNG Realisatie heeft ze al verwerkt in de ‘Handreiking gegevensuitwisseling BKR voor schuldhulpverlening’ (pdf, 304 kB). Het uitvoeringsdocument met de afspraken zit als bijlage bij deze publicatie.

Wie meldt zich aan bij BKR?

NVVK-leden die schuldhulpverlening uitvoeren buiten de scope van de Wgs kunnen vooralsnog geen schuldhulpverlening registreren bij BKR. De (juridische) mogelijkheden daartoe worden nog onderzocht, BKR en NVVK zijn daarover in gesprek.

In alle andere gevallen gaat aansluiting bij BKR per juridische entiteit, via een aanvraagformulier voor deelname bij BKR. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke (conform de AVG) zich aanmeldt bij BKR. Dit kan een gemeente zijn, een Gemeenschappelijke regeling (GR) of een kredietverstrekker. Gemeentelijke kredietbanken zijn als kredietverstrekker al aangesloten bij BKR, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dus voert de gemeente de Wgs zelf uit of heeft de gemeente deze gemandateerd? Dan tekent B&W. Heeft de gemeente de uitvoering van de Wgs gedelegeerd aan een GR? Dan tekent de GR namens de individuele gemeenten.

Wie sluit aan bij BKR en zijn er aansluitkosten?

De gemeente die zelf de Wgs uitvoert sluit rechtstreeks aan bij BKR om schuldhulpverlening, in geval van problematische schulden, te kunnen registreren en om de gegevens bij BKR te kunnen raadplegen.

Gemeenten die de uitvoering van de Wgs hebben gemandateerd aan een derde partij sluiten ook zelf aan, maar het operationele berichtenverkeer kan namens de gemeente door de gemandateerde partij plaatsvinden.

Wanneer gemeenten de uitvoering van de Wgs hebben gedelegeerd aan een GR sluit de GR aan. De GR geeft aan welke gemeenten deelnemen aan de GR. Registratie van de schuldhulpverlening vindt door de GR plaats op naam van de deelnemende gemeenten. 

Alleen gemeenten die op 1 januari 2021 de schuldhulpverlening niet door een NVVK-lid lieten uitvoeren, betalen aansluitkosten.

Wat nu?

BKR stuurt binnenkort alle gemeenten of Gemeenschappelijke regelingen die nog niet zijn aangesloten een e-mail. Hierin staat per organisatie wat de afspraken betekenen voor het sluiten van de overeenkomst en de operationele aansluiting bij BKR. Zodra het aanvraagformulier is ondertekend en de uitvoerende organisatie is aangesloten bij BKR, kunnen alle beschikkingen (ook met terugwerkende kracht) worden geregistreerd. 

Wil je gelijk aansluiten of meer informatie, neem dan contact op met BKR via 088-150 2600 of kcczakelijk@bkr.nl

Meer informatie

Sleutelwoorden

GedragscodeSchuldeisersPreventieWetgeving