Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekijk nu het webinar over de nieuwste Vtlb-calculator

Karen Stoffels en Pauline de Wit bespreken alle wijzigingen

Bekijk nu het webinar over de nieuwste Vtlb-calculator

25 januari 2022 VtlbNormenoverzicht

In een nieuw webinar bespreken Karen Stoffels (NVVK) en Pauline de Wit (Bureau Wsnp) de nieuwe Vtlb-calculator en de wijzigingen die erin opgenomen zijn. De nieuwe aflevering van de calculator waarmee je het vrij te laten bedrag in een schuldregeling berekent kun je hier ook downloaden. 

Het webinar waarin alle wijzigingen besproken worden, vind je hier:

Wijzigingen in het rapport

Bij het ontwikkelen van de vtlb-calculator moest een methode gekozen worden om van 2 personen tegelijk de beslagvrije voet te berekenen. Dit wijkt af van de rekentool van beslagleggers, omdat hierin de beslagvrije voet voor één persoon wordt berekend. Dit heeft ertoe geleid dat in twee situaties de werkwijze voor de vtlb-berekening is aangepast en dit is nu opgenomen in het rapport.

Het betreft:

 • In paragraaf 3.1.3 is de werkwijze toegelicht voor de Vtlb-berekening van een paar waarvan beide partners in een inrichting zijn opgenomen en een eigen bijdrage moeten betalen. In de calculator verschijnt dan een melding dat de eigen bijdrage ingevoerd moet worden onder 'correctie overige'.
 • In paragraaf 3.4 is de werkwijze toegelicht voor de Vtlb-berekening van een paar, waarbij 1 of beide partners een auto van de zaak hebben.

In paragraaf 6.1.1 is de berekening van de tegemoetkoming inwonenden verder aangevuld, het betreft met name de werkwijze voor berekening III.

Er is een nieuwe paragraaf 6.1.5 opgenomen met uitleg over het invoeren van het inkomen van zelfstandig ondernemers/zzp’ers.

Wijzigingen in de calculator

 • In de tab 'inkomen van schuldenaar en partner' is onder 'inkomen met afzonderlijk vakantiegeld' een veld toegevoegd: 'handmatige invoer netto vakantiegeld'.
 • De vtlb-calculator berekent na invulling van het bruto vakantiegeld automatisch het netto vakantiegeld. In sommige situaties wijkt echter het daadwerkelijk ontvangen netto vakantiegeld af van het berekende vakantiegeld. Een voorbeeld is een bijstandsuitkering waarop maandelijks gekort wordt in verband met ontvangen alimentatie, maar men wel het volledige bedrag aan vakantiegeld ontvangt. Het daadwerkelijk ontvangen bedrag aan netto vakantiegeld kan handmatig in dit veld ingevoerd worden en de calculator gaat uit van het ingevoerde bedrag
 • In de tab 'inkomen met maandelijks inbegrepen vakantiegeld' hoeft het bruto vakantiegeld niet ingevoerd te worden. Om deze reden is het veld 'bruto vakantiegeld' geblokkeerd.
 • Bij het invoeren van een inkomen wordt afgedwongen dat zowel het bruto als het netto inkomen (en indien van toepassing het bruto vakantiegeld) wordt ingevoerd.
 • In de tab 'uitgaven' is een veld toegevoegd: 'correctie gezamenlijk overige'. Hier worden overige correcties ingevuld voor gezamenlijke kosten, zoals gemeentelijke heffingen of kosten beschermingsbewind. De calculator verdeelt deze correcties naar rato van de beslagvrije voet over beide partners. Het veld 'correctie overige' is bestemd voor individuele correcties.
 • Indien het bedrag aan ontvangen kindgebonden budget hoger is dan het maximale bedrag aan kindgebonden budget, zal de correctie kindgebonden budget in rood getoond worden, zodat duidelijk is dat er mogelijk een invoerfout is gemaakt.
 • De lay-out van de correctie 'individuele lasten' in de uitdraai is aangepast. Hiermee wordt beoogd dat het nog duidelijker is dat in deze correctie alleen de woonlasten tot aan de maximale huurtoeslaggrens worden gecorrigeerd.
 • Op pagina 1 van de uitdraai wordt standaard vermeld of correctie van de woonlasten mogelijk is. Als dit mogelijk is betreft het (meestal) de woonlasten boven de maximale huurtoeslaggrens. In de uitdraai is nu gespecificeerd met welk bedrag dan de beslagvrije voet is verhoogd en welk bedrag wordt gecorrigeerd in de correctie 'woonlasten boven de maximale huurgrens' in het nominaal bedrag.
 • De normen voor de autokosten zijn aangepast aan de stijgende benzineprijzen. Hierdoor zal in voorkomende gevallen de correctie voor reiskosten hoger uitvallen.

Wijzigingen in de beslagvrije voet

De vtlb-calculator heeft een koppeling met de SNG-rekentool om de beslagvrije voet te berekenen. In die rekentool is een aantal zaken gewijzigd:

De wettelijke normbedragen zijn aangepast. De bedragen voor de maximale beslagvrije staan hieronder, handig om paraat te hebben!

Bedragen voor de maximale beslagvrije voet
Norm Normbedrag
Alleenstaande € 1.691,66
Alleenstaande ouder met minderjarige kinderen € 1.814,73
Paar € 2.236,89
Paar met minderjarige kinderen € 2.262,98
 • De maximale beslagvrije voet voor een paar met minderjarige kinderen is in oktober 2021 verlaagd. De werkgroep Rekenmethode heeft ervoor gekozen tussentijds geen nieuwe Vtlb-calculator uit te brengen. In deze versie van de calculator is de verlaging van de beslagvrije voet WEL doorgevoerd wat is terug te zien in de berekening. Het kan betekenen dat het Vtlb bij paren met kinderen de (maximale) beslagvrije voet lager uitvalt, al zal dit in het nominaal bedrag in de correctie individuele lasten vaak geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden.

Beschikbaarheid Vtlb-calculator en plug-in versie 4.0.6 en versie 4.1.2

Herberekeningen over de periode januari tot en met juni 2021 kunnen uitsluitend nog gemaakt worden met de vtlb-calculator versie 4.0.6. In deze versie wordt ook gerekend met de normen van het tijdvak januari–juni 2021. De eerdere versie 4.0.4 geeft een foutmelding omdat met deze versie geen koppeling meer gemaakt kan worden met de rekentool van SNG.

Voor herberekeningen over de periode juli-december 2021 blijft versie 4.1.2 beschikbaar. Zie vtlb-archief.

Downloaden

Sleutelwoorden

VtlbNormenoverzicht