Overslaan en naar de inhoud gaan

Essent geeft boost aan abri-campagne Geldfit

Mark stimuleert mensen stap naar gemeente te zetten

Essent geeft boost aan abri-campagne Geldfit

22 december 2021 SchuldeisersOndernemers

Op manshoge posters moedigt yogaleraar Mark particulieren en ondernemers aan om met hun geldzorgen naar de gemeente te stappen. De postercampagne is een gift van Essent aan de NVVK, die wij ten goede lieten komen aan Geldfit. Die kon daardoor deze maand 1200 extra ov-haltes verspreid over Nederland vullen met de oproep van Mark.

Mark is een van de ambassadeurs in de Geldfit-campagne 'De eerste stap helpt je verder', een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Corona sloeg Mark en zijn yogabedrijf knock-out, maar met hulp van overheidsinstanties kwam hij toch weer overeind.

Gift van Essent

Essent had door omstandigheden even geen bestemming voor een reeds ingekochte postercampagne. Omdat we als NVVK warme contacten hebben, kwam het aanbod bij ons terecht om bushokjes te vullen met een nuttige boodschap rond financiële hulp. De NVVK doet niet aan publieksvoorlichting maar Geldfit wel. Dat initiatief is weer onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute, waaraan wij ook bijdragen. 

Poster 100 %

Geldzorgen? Zoek contact

Zo kwam van het een het ander, en wordt een groot deel van Nederland dezer dagen aan het denken gezet over geldzorgen. Wat doe je ermee? Mark leunde niet achterover maar zocht contact met zijn schuldeisers - waaronder Essent. Doordat hij zelf het initiatief nam, heeft hij veel van zijn schuldeisers bereid gevonden hem te helpen. 'Maar dit vraagt wel dat je je kwetsbaar opstelt. Dat je het verdriet, de pijn en de schaamte doorbreekt om jezelf door deze periode te loodsen', aldus Mark.

Mooi dat zijn schuldeiser Essent nu via de postercampagne zijn verhaal wereldkundig maakt. We waren er al van overtuigd dat schuldeisers deel zijn van de oplossing van het schuldenprobleem -ze schelden bij schuldregelingen vaak het grootste deel van hun vordering kwijt. Het gebaar van Essent onderstreept dat uitgangspunt. Samen de schouders eronder, om de schuldenproblematiek structureel aan te pakken. 

Sleutelwoorden

SchuldeisersOndernemers