Overslaan en naar de inhoud gaan

'Bij elk record was er gebak. Fantastisch.'

Pionier Barbara Grötzinger blikt terug op 2,5 jaar Collectief Schuldregelen

'Bij elk record was er gebak. Fantastisch.'

16 december 2021 NVVK Arrangement

Dat heel Nederland Collectief Schuldregelen kent, is onder andere te danken aan accountmanager van het eerste uur Barbara Grötzinger. Zij promootte de werkwijze met vooraf akkoord geven op betaalvoorstellen en het collectief afhandelen van dossiers eerst in Den Haag en toen landelijk. Nu ze bijna de NVVK verlaat, blikt ze terug op de afgelopen 2,5 jaar.

‘In de zomer van 2018 vroeg ik om een extra klusje omdat het nogal rustig was,’ zegt Grötzinger, die toen werkte voor de gemeente Den Haag. 'Ik kreeg te horen dat Schuldenlab070 bezig was met een leuk nieuw project: Collectief Schuldregelen. Ik had geen flauw idee wat dat was. Ik was ook geen schuldhulpverlener, ik hielp mensen met geldproblemen hun huis te herfinancieren. Maar ik ging er als accountmanager mee aan de slag. Ik vond het direct interessant.’

Overtuigen en implementeren

Met twee collega's toetste Grötzinger de bruikbaarheid van de methode Collectief Schuldregelen in Den Haag. De ambitie was om de 30 grootste Haagse schuldeisers aan te sluiten en dat lukte ook. Ook de implementatie nam ze voor een groot deel van voor haar rekening. Het bleek vooral moeilijk om schuldregelaars ervan te overtuigen anders te gaan werken. Grötzinger kreeg vaak te horen: wat jij wil doen we nooit, we doen het altijd zo. ‘Ik moest ontzettend mijn best doen om ze het voordeel te laten zien. Ik ben ernaast gaan zitten om uitleg te geven. Probeer het nou, het kan je echt helpen, zei ik. En het helpt ook de klanten voor wie we het uiteindelijk allemaal doen. Op een gegeven moment landde het. Dan had de ene schuldregelaar in 33 dagen een akkoord en vond de rest het een sport om het nog sneller te doen. Bij elk record was er gebak. Dat vond ik fantastisch.’

Doorbraak dankzij Máxima

Ondanks die successen had Grötzinger niet meteen in de gaten dat Collectief Schuldregelen best landelijk ingezet zou kunnen worden. Tot SchuldenlabNL haar vroeg om er in het hele land mee de boer op te gaan. Den Haag leende haar daarvoor uit. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze belangstellende gemeenten en schuldeisers allemaal zou gaan bezoeken. Daar kwam door corona een dikke streep doorheen. Online bleek het gelukkig ook te kunnen.

De doorbraak kwam toen Máxima aandacht besteedde aan Collectief Schuldregelen en gemeenten ineens allemaal mee wilden doen. 'Iedereen wilde informatie. Toen is het project versneld onder de hoede van de NVVK gekomen', vertelt Grötzinger. Opnieuw kreeg ze de vraag of ze wilde meehelpen, deze keer dus bij de NVVK. Tegen haar verwachting in liet Den Haag haar dat anderhalf jaar doen.

Alles op papier zetten

‘Bij de NVVK hebben we een team opgezet om Collectief Schuldregelen te promoten bij leden en niet-leden van de NVVK. We zien dat saneringskredieten nog niet overal bekend zijn, terwijl we bij Collectief Schuldregelen uitgaan van 'een saneringskrediet tenzij'. Daarom zijn we daar ook voorlichting over gaan geven. We hebben in korte tijd veel neergezet: een handboek Saneringskredieten, een toolkit’, zegt Grötzinger.

Waar is Grötzinger terugkijkend vooral trots op? ‘Nog in de begintijd in Den Haag had ik met een zorgverzekeraar Collectief Schuldregelen getest. Het liep niet helemaal goed, we liepen tegen kinderziektes op. Daardoor ging uiteindelijk de stekker uit de samenwerking. Door veel te verbeteren en uit te leggen waarom deze manier van werken zo belangrijk is, kreeg ik ze uiteindelijk toch weer aan boord. Om in Den Haag te starten, maar ook om het verder uit te rollen en meer gemeenten op hen aan te sluiten.’

Natuurlijk lukte het niet altijd. Soms bleek er bij een schuldeiser toch echt geen draagvlak te zijn. Grötzinger kon dan zonder hard feelings accepteren dat ze moest stoppen. Ze probeerde wel altijd een andere modus te vinden om sneller te communiceren, bijvoorbeeld via het Schuldenknooppunt. ‘Dat is het mooie als je bij de NVVK zit: dat je het hele arrangement kunt inzetten, dus ook saneringskredieten en het Schuldenknooppunt.’

Druk op de knop

Grötzingers ideaal is dat de NVVK alle gemeenten en grote schuldeisers zal kunnen overtuigen van het nut van het arrangement. ‘Ik geloof er heilig in: het geeft je in combinatie met de convenanten zoveel tools in handen om het traject te versnellen. Mijn droom is dat je met 1 druk op de knop een financieel overzicht krijgt van een hulpvrager en dat je de schuldregeling direct kunt afhandelen. Als je ziet wat voor impact het heeft als mensen helemaal niets meer hebben en de oplossing maar duurt en duurt… Ze verliezen de hoop dat het ooit nog goed komt. Ik heb gemerkt dat mensen best aan zichzelf willen werken en andere keuzes willen gaan maken. Maar die zak met schulden weegt zo zwaar. Ik hoop dat iedereen uiteindelijk kiest voor Collectief Schuldregelen. Zodat een hulpvrager snel weer verder kan met zijn leven.’

Wil jouw gemeente ook Collectief Schuldregelen? Neem contact op met onze accountmanagers.

Sleutelwoorden

NVVK Arrangement