Overslaan en naar de inhoud gaan

Handboek Saneringskrediet aangeboden aan Amersfoortse wethouder Van Eijk

'Saneringskrediet neemt stress weg'

Handboek Saneringskrediet aangeboden aan Amersfoortse wethouder Van Eijk

1 juni 2021

Saneringskredieten vinden landelijk steeds meer ingang, maar nog steeds zijn er gemeenten die ze niet of nauwelijks inzetten. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig afweten van het instrument. Voor die gemeenten is er nu het Handboek Saneringskrediet van de NVVK. NVVK-bestuurslid en directeur van Stadsring51 Dick van Maanen bood de Amersfoortse wethouder Werk & Inkomen Cees van Eijk het eerste exemplaar aan.

Amersfoort is één van de gemeenten die hun kennis en ervaring inbrachten voor het handboek. Al in 2018 deed schuldhulporganisatie Stadsring51 een pilot met saneringskredieten voor jongeren en sinds december 2019 worden saneringskredieten in Amersfoort steeds meer ingezet. Als dank voor zijn omarming en financiering van de schuldhulpinnovatie kreeg wethouder Van Eijk het eerste exemplaar van het handboek.

Stress wegnemen

Waarom was Van Eijk bereid met saneringskredieten te gaan pionieren? ‘In onze stad moet iedereen bestaanszekerheid hebben en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Als inwoners tijdelijk te weinig inkomsten hebben, helpen wij als gemeente. Schulden zijn meestal niet iemands enige probleem, maar ze vergroten wel de stress. Een saneringskrediet neemt een deel van die stress weg. Ze worden niet continu benaderd door schuldeisers en incassobureaus. Er is nog maar één schuldeiser, waardoor mensen de rust, ruimte en focus krijgen om andere problemen in hun leven aan te pakken. Daarbij ondersteunen wij dan met verschillende hulpvormen, financieel en op andere vlakken.’

Positieve prikkel

Volgens Van Eijk zijn mensen sneller van hun schuld af met een saneringskrediet, en is de kans op herhaling kleiner dan bij schuldbemiddeling: ‘Ze kunnen door bij te verdienen een basis leggen voor een betere toekomst. Ook Van Maanen noemt het een positieve prikkel om (meer) te gaan werken als dat het gezinsinkomen vergroot. ‘Mensen gaan sneller weer volwaardig meedoen in de maatschappij. De oplossing van hun schulden wordt zo duurzamer. Dat past ook bij de manier waarop we als NVVK naar deze instrumenten kijken.

Sneller en eenvoudiger

Een saneringskrediet biedt volgens Van Eijk ook voordelen voor schuldeisers en de gemeente zelf: ‘Schuldeisers hebben nog steeds de zekerheid dat de het aflosbare deel van de schuld uitgekeerd krijgen, maar de administratieve processen zijn minder complex. Dat zorgt dat we inwoners sneller uit de schulden krijgen, zeker in combinatie met de basisafspraken die we met schuldeisers maken over Collectief Schuldregelen.’

Welke stappen moet je zetten?

Is het besluit genomen om saneringskredieten te verstrekken, dan moet een uitvoeringsorganisatie de methode gaan implementeren. Volgens Dick van Maanen bevat het handboek alle stappen die je daarbij moet zetten, gebaseerd op ervaringen en lessen uit de praktijk. Dat geeft gemeenten de zekerheid dat ze iets gaan doen waar anderen al succesvol in zijn gebleken. In Amersfoort kostte het interne proces het meeste werk. ‘Ook schuldhulpverleners die overtuigd zijn van de voordelen moeten wennen. Dan moet je niet top down zeggen, jongens er is een nieuw trucje en ik wil dat jullie dat allemaal gaan doen. Professionals hebben zelf last van tijdrovende en complexe procedures. Als zij in de praktijk merken dat er door saneringskredieten eerder schuldenrust is en daardoor versnelling krijg je ze mee.’

Baten hoger dan kosten

Uitvoeringsorganisaties moeten ook zorgen dat ze de financiering geregeld krijgen. Dat kan door de gemeente bereid te vinden om middelen beschikbaar te stellen of door op de kapitaalmarkt geld te lenen. Van Maanen prijst zich gelukkig dat Amersfoort een herstructureringsfonds opstartte waaraan ook private partijen bijdragen. ‘Bij een bank lenen zou meer kosten met zich meebrengen. Maar ook dan wegen de baten van de leningen daar nog ruim tegenop.’

Uitgaan van kansen en vertrouwen

Van Eijk benadrukt dat saneringskredieten vooral een andere mindset vergen. ‘Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Door werkloosheid, psychosociale problemen of andere onvoorziene levensgebeurtenissen. En iedereen verdient dan een tweede kans. Dat vraagt van gemeenten en schuldeisers dat ze uitgaan van kansen, oplossingen en vertrouwen. Daar boek je meer resultaten mee dan met controle, dwang en wantrouwen. Dat geldt voor jezelf als organisatie en vooral voor de inwoners voor wie we het doen.’ Het Handboek Saneringskrediet draagt bij aan die vruchtbare mindset, aldus Van Eijk.

Geïnteresseerd in het Handboek Saneringskredieten? Download het hier:

  • Handboek Saneringskrediet (voor management en professionals van uitvoeringsorganisaties, met uitleg, onderbouwing, techniek en afwegingskader wanneer je kiest voor een saneringskrediet of schuldbemiddeling)

Ben je NVVK-lid? Dan hebben we ook nog deze download voor je:

  • Saneringskredieten in het kort (voor beleidsadviseurs, rechters en wethouders, met alleen de uitleg en onderbouwing van saneringskredieten uit het Handboek)

Kennisbank

Jaar

2021

Thema

Collectief schuldregelenWaarborgfonds saneringskredieten

Sleutelwoorden

SchuldregelingSaneringskrediet