Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel aandacht voor schulden en bestaanszekerheid in regeerakkoord

Brief van de NVVK aan premier Rutte

Veel aandacht voor schulden en bestaanszekerheid in regeerakkoord

15 december 2021 BeschermingsbewindWsnpNVVK Arrangement

Beste Mark,

Van harte gefeliciteerd met de presentatie van het nieuwe regeerakkoord. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst – het is ons als financiële hulpverleners op het lijf geschreven. 

We zijn blij met alle maatregelen die zich richten op het vergroten van de bestaanszekerheid. Positief vinden we ook de aangekondigde herziening van het Toeslagenstelsel. Goed dat er al een begin mee gemaakt wordt door de kinderopvang grotendeels gratis te maken en de toeslagen uit te gaan keren aan de opvangorganisaties. We zijn ook blij met de voornemens op het gebied van incasso en boetes.

Vergoeding bewindvoerders 

Wat bewindvoerders betreft constateren we toenemende verwachtingen ten aanzien van het werk dat zij doen. Tegelijk zien we dat de vergoeding voor hun werk niet goed geregeld is. Zo hoort toestandenbewind wat ons betreft thuis in de Wet langdurige zorg. En als bewindvoerders meer verantwoordelijkheid krijgen, hoort daar een aangepaste financiering bij.

De mogelijkheden om binnen een Participatiewet-uitkering bij te verdienen, worden verruimd. Dat past bij onze eigen filosofie om te kiezen voor saneringskredieten in plaats van schuldbemiddelingen. Het stimuleert om te werken en vergroot daarmee de kansen op duurzame financiële zelfstandigheid.

Maak Schuldenknooppunt de norm

Het nieuwe kabinet wil het schuldhulptraject verkorten. Daar helpt een maximale reactietermijn voor schuldeisers en een meewerkplicht bij, waar we al over in gesprek zijn. Helpend is ook als voor overheidsschuldeisers gebruik van het Schuldenknooppunt de norm wordt.

Saneringskredieten, het Schuldenknooppunt en Collectief schuldregelen vormen samen het NVVK Arrangement. De afgelopen jaren zijn daarvoor de fundamenten gelegd, mede met hulp van het vorige kabinet. We zien nu al de voordelen ontstaan van de toepassing van het Arrangement. In de nieuwe kabinetsperiode hopen we opnieuw samen op te kunnen trekken om financiële hulpverlening in Nederland verder te moderniseren.

Naar één schuldhulptraject

We werken daarom ook graag mee aan verkenningen om de overgang van Msnp naar Wsnp vloeiender te maken. Wat ons betreft komt er één schuldhulptraject, waar zonodig een rechter bij ingeschakeld kan worden.

Over de jaarlijkse 500 miljoen euro extra voor arbeidsmarkt, armoede en schulden zijn we ook te spreken. Wij zijn natuurlijk vooral van het derde onderwerp, dus we maken ons wel een beetje zorgen over de verdeling. We laten ons horen als dat nodig is!

De NVVK wenst jou en je ploeg veel succes bij het uitvoeren van alle voornemens. We delen graag onze adviezen om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, in het belang van financiële zelfredzaamheid voor alle Nederlanders. 

Met vriendelijke groeten, 

Marco Florijn, voorzitter NVVK 

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindWsnpNVVK Arrangement