Overslaan en naar de inhoud gaan

VISH voorkomt oplopende deurwaarderskosten

Gebruik VISH, gun je hulpvrager schuldrust

VISH voorkomt oplopende deurwaarderskosten

13 december 2021

Wat is nu eigenlijk precies het resultaat als je een melding doet in VISH, de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH)? Voor schuldhulpverleners is dat niet altijd even duidelijk. Deurwaarders zien in hun praktijk juist heel goed wat het oplevert, vertelt gerechtsdeurwaarder Matthias Karreman.

Matthias Karreman (LikiFin)

Karreman werkt bij LikiFin in Rotterdam LikiFin heette tot voor kort Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders. ‘De naamsverandering is het sluitstuk van een verandertraject naar sociaal incasseren,’ zegt Karreman. ‘Dat betekent dat we consumenten persoonlijker en vriendelijker benaderen en duidelijk maken waar ze aan toe zijn. We sturen mensen een bedankje als ze een bedrag hebben afbetaald. Dat wordt op prijs gesteld en het zorgt ook dat mensen vriendelijker op ons reageren. Er is minder agressie.’   

Betaalachterstand door slordigheid 

LikiFin behandelt elk jaar 150.00 zaken, bij ongeveer 7.500 daarvan gaat het om mensen met ernstige schulden. De grootste groep heeft echter een betaalachterstand door slordigheidDoor drukte of gebrek aan overzicht schiet tijdige betaling er bij in. Ook zijn er mensen die bewust niet betalen in de hoop dat de rekening wordt vergeten.  

De meeste zaken handelt LikiFin in de incassofase afWe doen onze uiterste best om met mensen in contact te komen'zegt Karreman. ‘Pas als dat niet lukt of als we er niet uitkomen, gaan we nadenken over een deurwaardersbezoek. Dat is ongeveer een half jaar na het ontstaan van de betaalachterstand.’  

Misbruik of onmacht 

In dat stadium wil Karreman achterhalen welke mensen echt niet kunnen betalen en welke mensen gewoon slordig zijnBinnen de groep met problematische schulden wil hij onderscheid kunnen maken tussen mensen die al hulp hebben en mensen die nog doorgaan met schulden maken. De laatste groep heeft een strengere aanpak nodig om te gaan afbetalen en daar eventueel hulp bij te zoeken. En natuurlijk heeft de schuldeiser er ook belang bij. 

Die aanpak op maat is al lang geleden ontstaan. We hebben in 2010 met het lokale waterbedrijf en Kredietbank Rotterdam gekeken hoe we het beste kunnen omgaan met betaalachterstandenvertelt KarremanGevallen van watermisbruik, bijvoorbeeld voor een hennepkwekerij, willen we stevig aanpakken. Maar mensen die echt niet kunnen betalen moeten niet in een situatie komen dat het water wordt afgesloten. Goede communicatie met de Kredietbank was dus heel belangrijk'.

'VISH was een uitkomst'

'Vroeger was die onderlinge afstemming heel bewerkelijk’, herinnert Karreman zich. 'Toen VISH kwam was dat een uitkomst voor ons. Als je een deurwaarderstraject gaat voorbereiden krijg je direct vanuit de registratie van VISeen melding: deze persoon wordt begeleid door de Kredietbank en heeft deze contactpersoonDie contactpersoon vragen we via een maildeze schuld is bij ons bekend, kunt u laten weten hoe ver u bent en wat er gaat gebeuren? Dan maken wij pas op de plaats.  

Vroeger kwam Karreman nog wel mensen tegen in VISH die zich even hadden aangemeld bij een schuldhulpverlener zodat de deurwaarder stopte met invorderen. Daarna meldden ze zich weer af en gingen ze verder met bestellen. Dat komt nu haast niet meer voor. Ook duurt het intaketraject voor sanering niet meer zo langHet is volgens Karreman te merken dat de schuldhulpsector is geprofessionaliseerd.  

Niet-kunners en niet-willers

Karreman vindt VISH voor deurwaarders een waardevolle toevoeging voor het invorderingstrajectJe kunt je taak als deurwaarder beter vervullen als je onderscheid kunt maken tussen niet-kunners en niet-willers. Mensen die bewust niet betalen, hardleers zijn of geld genoeg hebben en toch schulden maken hebben echt een handhavende aanpak nodig, ook in het belang van de rechtszekerheid. Bij niet-kunners wil je een rustsituatie creëren doordat je met de hulpverlener gaat communiceren. 

Heeft Karreman nog wensen? We zouden graag ook via VISH kunnen doorkrijgen in welke fase het schuldhulptraject is: intake, stabilisatie of schuldregelen. Ook zou het mooi zijn als schuldhulpverleners bij aanmelding in VISH een overzicht zouden krijgen van alle schulden bij deurwaarders, zodat hun dossier zich direct vult met actuele gegevens.  

'Sluit aan!'

Wat ik vooral graag zou willen is dat álle schuldhulpverlenende instanties aansluiten op VISHIn mijn praktijk zie ik het alleen nog maar bij Kredietbanken. Doordat nog niet alle gemeenten zijn aangesloten en VISH niet landelijk dekkend is, missen we signalen. Iiemand die al in een hulptraject zit krijgt daardoor toch een deurwaarder aan de deur. Dat kan iemands geldproblemen groter maken, terwijl hemet VISH makkelijk voorkomen had kunnen worden.’ 

 Meedoen aan VISH is gratis. Bel SNG om je aan te laten sluiten: 088-638 93 00 of stuur een mail naar vish@sng.nl

 Zie ook nvvk.nl/schuldenrust