Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulp aanbieden bij de huisarts, hoe richt je dat in?

Hogeschool Utrecht presenteert adviezen

Schuldhulp aanbieden bij de huisarts, hoe richt je dat in?

30 november 2021

In het Overijsselse Losser zitten schuldhulpverleners een paar uur per week in een huisartsenpraktijk. Huisartsen en schuldhulpverleners weten daardoor nu goed wat ze aan elkaar hebben. Elkaar kennen en vertrouwen blijkt de sleutel tot effectieve inzet van de huisarts als vroegsignaleerder van financiële zorgen.

Het voorbeeld van Losser komt aan de orde in de notitie ‘Geldzorgen in de spreekkamer’, een samenvatting van de opbrengsten van een leernetwerkbijeenkomst die georganiseerd werd door het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.

Het project is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, en beoogt partijen te helpen die meer willen doen in de samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverleners.

Pak het grondig aan

De notitie geeft belangrijke aanwijzingen voor het opstarten van succesvolle samenwerking:

  1. Geef de samenwerking een plek in de lokale nota gezondheidsbeleid.
  2. Inventariseer welke samenwerking er al is en bekijk of schuldhulpverlening daar onderdeel van kan worden.
  3. Vorm een duidelijk kanaal als aanspreekpunt (dat kan ook een emailadres zijn waar altijd op gereageerd wordt).
  4. Zoek naar financiering, zodat de huisarts of de praktijkondersteuner langere gesprekken kan voeren.
  5. Werk aan vertrouwen, investeer in de relatie met de huisarts, maak regelmatig even contact om te vragen hoe het gaat.
  6. Zorg voor een warme overdracht, bijvoorbeeld door de huisarts door te laten verwijzen naar een neutrale partij voor een vrijblijvend gesprek over geld. ‘Het is voor iemand met schulden niet makkelijk om hulp te vragen aan een instantie waar je mogelijk al incassobrieven van krijgt.’
  7. Voer het eerste gesprek als schuldhulpverlener eens buiten het gemeentehuis: bij de huisarts (zoals in Losser), of thuis bij een familielid van de hulpvrager.
  8. Geef een terugkoppeling na een doorverwijzing door een huisarts.
  9. Leer de wereld van de huisarts en zijn werkwijze kennen.
  10. Laat de huisarts duidelijk zien hoe hij van toegevoegde waarde is.

Hogeschool wil vervolgonderzoek

Het lectoraat wil graag meer onderzoek doen bij bestaande samenwerkingsrelaties. Daarvoor zoekt zij nog voorbeelden van gemeenten en huisartsenpraktijken die al in gesprek zijn over het signaleren, bespreekbaar maken en warm doorverwijzen van patiënten met geldzorgen. 

De notitie is het verslag van de derde leernetwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Dit zijn alle verslagen:

Vroegsignaleren: met wie?

Behalve met de wettelijke signaalpartners kunnen gemeenten op eigen initiatief ook afspraken over vroegsignalering maken met andere partijen, zoals huisartsen. 

Nibud cirkel

Bron: Nibud