Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongeren met schulden helpen - het kan echt

Neem ruimte voor maatwerk, zet in op perspectief

Jongeren met schulden helpen - het kan echt

17 november 2021 JongerenSchuldeisersSchuldregeling

Door de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet lijkt hulpverlening aan jongeren in de knel te komen. Het inkomen dat ze krijgen vanuit DUO of een andere studielening mag niet meegeteld worden voor de berekening van de beslagvrije voet. Daarmee is hun aflossingscapaciteit soms nul. Wat kun je dan doen? 

De NVVK ziet in het veld oplossingen ontstaan die eenzijdig gericht zijn op het zoeken naar afloscapaciteit. Een uitgesteld krediet bijvoorbeeld, of de voorwaarde om te stoppen met de studie, of een langere regeling via de Wsnp. Dat heeft allemaal niet onze voorkeur. Wij staan voor het bieden van perspectief en we wilen vooral dat jongeren kunnen werken aan hun toekomst. De studie afronden of een maatschappelijke tegenprestatie doen heeft onze voorkeur boven stoppen met de studie om een baan te zoeken. 

NVVK-notitie geeft je richting

Voor schuldhulpverleners die met jongeren werken hebben we onze uitgangspunten opgenomen in een notitie. Deze notitie biedt gemeenten en NVVK-leden handvatten hoe hier mee om te gaan. Het stuk is geïnspireerd door onder andere de werkwijze van gemeente Amsterdam, Oss, het Jongeren Perspectief Fonds en andere lokale oplossingen. Samen met NVVK-leden en het JPF werkten we aan de totstandkoming van deze notitie. 

Belangrijk uitgangspunt is dat de beperkte afloscapaciteit vanuit een fonds kán worden aangevuld tot 5% van de Pw-norm. Is er geen fonds beschikbaar dat je hierbij in kan zetten? Doe dan een voorstel op basis van de beslagvrije voet. Zet daarbij in op een tegenprestatie door de jongere: in de vorm van studie, maatschappelijke prestatie, vrijwilligerswerk of sollicitatieplicht. Kortom: een integrale aanpak die de jongere niet alleen van financiële zorgen verlost maar hem ook verder op weg helpt. 

Lees de notitie Jongeren en schulden (pdf, 218 kB)

Heb je vragen over de notitie? Neem dan contact op met beleidsadviseur Ronit van der Schaaf, r.vanderschaaf@nvvk.nl

Sleutelwoorden

JongerenSchuldeisersSchuldregeling