Overslaan en naar de inhoud gaan

Afloscapaciteit: moet het altijd geld zijn of is een tegenprestatie ook goed?

Praat met ons mee over uitdelingen aan schuldeisers

Afloscapaciteit: moet het altijd geld zijn of is een tegenprestatie ook goed?

17 november 2021 SchuldeisersWetgevingSchuldregeling

De NVVK heeft vorig jaar de good-old aflostabel moeten loslaten. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet brengt met zich mee dat we nu niet altijd meer een aanbod aan schuldeisers kunnen doen. In 2021 hanteerden we een nieuwe berekening, bij wijze van pilot. Het wordt nu tijd om vooruit kijken. Is de nieuwe werkwijze effectief, wenselijk en efficiënt? Dat horen we graag van jou!

Dit jaar is ons overgangsjaar; we hanteren het vrij te laten bedrag, maar als dat leidt tot een afloscapaciteit van nul hanteren we de 5% van het inkomen op basis  van de beslagvrije voet als afloscapaciteit. De aflostabel blijkt in de praktijk door leden maar ook schuldeisers nog te worden gezien als de basis voor het berekenen van een aanbod aan schuldeisers. Hij is echter niet altijd meer van toepassing. Want soms kom je daarmee onder het bestaansminimum en doe je dus een aanbod in strijd met de wet! 

De enquête

Onder leden hebben we dit voorjaar een enquête uitgezet over het onderwerp. Daarop kwam een flinke respons. De berekeningsmethode leidde tot onduidelijkheid, of zelfs tot de situatie dat gewoon werd teruggevallen op de aflostabel. Veel uitleg was nodig richting schuldeisers. Er kwam een brede oproep voor een werkbare oplossing of een nieuwe tabel. 

'Liever efficiëntie dan een euro meer'

We zijn als eerste in gesprek gegaan met schuldeisers. Dit om bij leden levende gedachten over schuldeisers te toetsen, maar ook om van schuldeisers te horen hoe zij over het onderwerp denken. Hun insteek blijkt lang niet altijd gefocust op 'iedere euro extra  terughalen is winst' maar vooral op een uniforme werkwijze, snelheid en een duurzaam traject na afloop om herhaling te voorkomen.

Hoe gaan we verder?

Nu moeten we de resultaten omzetten in een nieuwe uniforme methode voor de toekomst. Hoe gaan we het aanbod aan schuldeisers berekenen? Houden we vast aan de hoofdregel: 'altijd een aanbod'? Of doen we in sommige gevallen geen aanbod in geld maar in de vorm van een tegenprestatie? Kunnen we dat schuldeisers wel aanbieden denk jij?

Daarover gaan we in gesprek op 30 november. Meld je aan en praat mee over de resultaten van de enquete, de beelden van schuldeisers en de toekomst van het aanbod aan schuldeisers!

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgevingSchuldregeling