Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienst geeft voorrangspositie tijdelijk op

Besluit betreft vooralsnog alleen ondernemers met schulden

Belastingdienst geeft voorrangspositie tijdelijk op

10 november 2021 LobbySchuldeisersSchuldregeling

Het staat een beetje onopvallend in een brief van de regering aan de Kamer, maar het is belangrijk nieuws voor financiële hulpverleners: de Belastingdienst ziet bij ondernemers tijdelijk af van haar preferente positie als schuldeiser. Het nieuwe beleid is nu al aangekondigd maar geldt pas vanaf 1 augustus volgend jaar.

Op 11 oktober informeerde staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de Kamer over de aanpak van corona-gerelateerde belastingschulden bij ondernemers. In zijn brief gaat het ook over schuldsanering.

Vijlbrief schrijft: ‘Het kabinet zal de Belastingdienst de ruimte geven om als schuldeiser genoegen te nemen met een lagere opbrengst. Het kabinet wil in de kern gezonde bedrijven met een problematische schuldenlast extra ondersteunen door in specifieke situaties voor een afgebakende periode saneringsakkoorden kansrijker te maken.’

Voorrangspositie tijdelijk opgeschort

Wanneer de Belastingdienst schuldeiser is, stemt zij pas in met een schuldregeling als de dienst procentueel gezien het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Daar ziet de Belastingdienst nu tijdelijk vanaf. Gedurende een jaar (van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023) neemt de Belastingdienst genoegen met een evenredig deel.

Het kabinet verwacht dat private schuldeisers hierdoor eerder akkoord gaan met een saneringsvoorstel. De snelheid die het oplevert, vergroot de overlevingskans van in de kern gezonde bedrijven.

NVVK Manifest roept op tot definitieve regeling

De NVVK publiceerde drie weken voordat Vijlbrief dit besluit nam, een Manifest waarin we onder andere vragen aan de overheid om haar preferente positie definitief en bij ál haar vorderingen op te geven.

Onze argumenten komen overeen met de argumenten die Vijlbrief in zijn brief noemt. We hopen daarom dat dit tijdelijke beleid van de Belastingdienst definitief wordt en gaat gelden voor alle overheidsdiensten die vorderingen hebben op particulieren en kleine ondernemers.

Lees hier de hele brief van staatssecretaris Vijlbrief

Sleutelwoorden

LobbySchuldeisersSchuldregeling