Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisbetaalrekening aanvragen, zo doe je dat

Nieuw overzicht met aandachtspunten voorkomt afwijzing

Basisbetaalrekening aanvragen, zo doe je dat

8 november 2021 Stabilisatie

Wil jij dat jouw aanvraag voor een basisbetaalrekening in één keer goed gaat? Lees dan dit nieuwe overzicht met aandachtspunten. Belangrijke tips: vraag altijd eerst een normale bankrekening aan bij een andere bank, zeker als er ‘slechts’ sprake is van een interne registratie (IVR). En als de klant het al een tijdje zonder rekening moet stellen, zorg dan voor een duidelijke toelichting op de omstandigheden bij ‘de laatste bank’ waar de aanvrager bankierde. 

Een bank die een rekening opzegt kan zich beperken tot alleen een registratie  in het Interne Verwijzingsregister (IVR) heeft. Zolang dat de situatie is, gaat de betrokken bank ervan uit dat een aanvraag voor een reguliere bankrekening elders (grote) kans van slagen heeft. Banken hebben namelijk geen zicht op elkaars IV-register. Een bank geeft in zo’n situatie de voorkeur aan een reguliere rekening bij de concurrent boven het verstrekken van een basisbetaalrekening of convenant-rekening aan een klant wiens bankrekening zij zélf opgezegd hebben vanwege onregelmatigheden.  

Verzamel afwijzingen 

Een aanvraag voor een basisbetaalrekening of een convenant-rekening wordt daarom bij een IVR vaak afgewezen, soms vergezeld van het verzoek om twee of drie schriftelijke afwijzingen van een reguliere bankrekening bij andere banken. Levert de klant die afwijzingen aan, dan wordt de aanvraag alsnog gehonoreerd. 

Tip: laat de klant dus eerst een normale particuliere bankrekening aanvragen bij een ándere bank dan waar de klant eerder bankierde! Pas als dat niet lukt, moet je terug naar de ‘laatste’ bank voor een basisbetaalrekening/convenant-rekening. 

Convenantrekening: bij de laatste bank 

Let op: vraag géén convenantrekening aan bij een andere bank. Deze aanvraag wordt  sowieso afgewezen. De afspraak is dat een convenantrekening altijd aangevraagd wordt bij de laatste bank waar de betrokkene bankierde. Als de bankrelatie al een tijd geleden beëindigd is, doe je er slim aan kort toe te lichten hoe de klant in de tussentijd zijn financiën georganiseerd heeft, zodat er geen twijfel ontstaat over ‘de laatste bank’. 

Rekening geblokkeerd? Eerst bellen 

Een basisbetaalrekening op basis van de Wet financieel toezicht of een convenant-rekening (bijvoorbeeld voor mensen die veroordeeld zijn wegens een financieel delict) kan alléén aangevraagd worden als de klant géén rekening meer heeft. Dit is wettelijk zo bepaald.  

Als er sprake is van een geblokkeerde rekening moet de klant dus eerst zelf in contact treden met de bank om te kijken of - en zo ja hoe - dit verholpen kan worden.  

Hindernisbaan van eisen 

We krijgen signalen dat banken soms aanvullende eisen stellen, bovenop de in het Convenant Basisbankrekening afgesproken procedures zoals het (kunnen) verplichten van budgetbeheer als er wettelijke weigeringsgronden zijn. De intentie was om de toegang tot een werkende bankrekening te vergemakkelijken zodra hulpverlening betrokken is, maar die doelstelling lijkt wat uit het oog verloren. Meld deze aanvullende eisen daarom alsjeblieft bij de NVVK, dan gaan wij met de betrokken banken in gesprek over nut & noodzaak daarvan.   

Klant zonder hulpverlener 

Het aanvraagproces van een basisbetaalrekening op basis van de Wft voor klanten zónder hulpverlener wordt momenteel door de banken opnieuw ingericht. Hopelijk zal dit proces op korte termijn goed toegankelijk worden.  

Schrijnende gevallen - mét of zonder hulpverlener - kun je melden bij de NVVK. Een aantal banken hebben toegezegd hier direct op te acteren. 

Vragen of opmerkingen? Leg contact met Ellen Hennekens, senior beleidsmedewerker NVVK, e.hennekens@nvvk.nl 

Sleutelwoorden

Stabilisatie