Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienst hervat invordering belastingen

Geleidelijke aanpak geeft burgers en ondernemers tijd

Belastingdienst hervat invordering belastingen

22 september 2021 Schuldeisers

De Belastingdienst heeft de invordering van de openstaande belastingaanslagen tijdens de coronaperiode gepauzeerd om burgers en ondernemers financiële ruimte te bieden in de moeilijke coronatijd. Nu de economie weer aantrekt en de steunmaatregelen worden afgebouwd, attendeert de Belastingdienst deze belastingplichtigen er op dat er nog een vordering openstaat en dat de Belastingdienst weer start met het invorderen daarvan.

'Dat gebeurt geleidelijk', schrijft de Belastingdienst ons. 'Omdat u veel contact heeft met burgers en/of ondernemers, willen we u graag op tijd informeren. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich er niet van bewust zijn dat er nog een bedrag openstaat. De start van de invordering zal vragen oproepen. We stellen het op prijs wanneer u uw achterban - burgers en ondernemers – informeert, hun vragen beantwoordt of hen daarvoor verwijst naar de Belastingdienst.'

Wie hier vragen over heeft kan gratis bellen met de Belastingtelefoon (0800 – 0543). 

Belastingdienst stuurt extra brief

Om burgers en ondernemers die openstaande belastingvorderingen hebben hierop voor te bereiden, stuurt de Belastingdienst iedereen een vooraankondiging. Deze vooraankondiging heeft tot doel om mensen erop te attenderen dat de dienst de invordering weer gaat opstarten en dat er nog bedragen openstaan. 'Mogelijk hebben mensen de oorspronkelijke correspondentie niet meer. Om het hen gemakkelijk te maken, staan in de vooraankondiging ook de betalingskenmerken', aldus de Belastingdienst.

Per openstaande vordering ontvangen mensen een vooraankondiging. Zij kunnen dus meerdere vooraankondigingen krijgen. Als dat er drie zijn of meer, dan neemt de Belastingdienst vooraf contact op om extra toelichting te geven. Daarbij wordt uitgelegd welke mogelijkheden de burger of ondernemer heeft om de vorderingen te betalen. 

Invordering start geleidelijk

Na de vooraankondiging start de invordering voor belastingen geleidelijk op. Dat gebeurt per soort invordering. Eerst worden de betalingsherinneringen verstuurd, dan de aanmaningen en uiteindelijk (eind januari 2022) de dwanginvordering als de betaling uitblijft.

De vooraankondigingen van de terugvorderingen belastingen vallen vanaf 23 september op de mat. Daarna wordt de invordering als volgt opgestart:

  • Vanaf 7 oktober 2021 worden herinneringen verstuurd.
  • Vanaf 5 november 2021 worden de aanmaningen verzonden aan burgers en ondernemers die eerder een herinnering hebben ontvangen.
  • Vanaf 7 januari 2022 worden dwangbevelen verstuurd.
  • Vanaf 21 januari kan de Belastingdienst dwanginvordering inzetten als er nog betalingsachterstand is en er geen regeling is afgesproken.

Uitstel aanvragen is mogelijk

De Belastingdienst verwacht dat door deze geleidelijke opstart burgers en ondernemers voldoende tijd hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Om verdere betalingsachterstand en schulden te voorkomen, kunnen burgers en ondernemers die voorzien dat ze openstaande aanslagen niet kunnen betalen, contact opnemen met de Belastingdienst. Zij kunnen dan gezamenlijk bespreken of een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk is.

Ondernemers kunnen – voor zover zij dat nog niet doen – tot 1 oktober 2021 gebruik maken van het Bijzonder uitstel vanwege corona. Dit Bijzonder uitstel geldt voor ondernemingsgerelateerde belastingschulden, ook van vóór de coronaperiode.

Burgers en ondernemers die hulp nodig hebben kunnen hiervoor terecht bij de BelastingTelefoon, een belastingkantoor, gemeente of maatschappelijk dienstverlener.

Invordering betaalachterstand Toeslagen begint later

Het kan voorkomen dat een burger of ondernemer naast openstaande belastingaanslagen ook een betalingsachterstand heeft voor zijn toeslagschuld. Voor hen geldt dat de invordering van te veel ontvangen toeslagen geleidelijk start en naar verwachting vanaf begin 2022. Burgers die een betalingsachterstand hebben voor hun toeslagschuld, ontvangen hierover later een apart bericht. Mensen die naast een belastingschuld ook een betalingsachterstand in hun toeslagschuld hebben, ontvangen wel een vooraankondiging voor de belastingaanslagen. Daarin staat dat zij over het terugbetalen van toeslagen later bericht ontvangen. Bij burgers bij wie de toeslagen onterecht zijn gestopt wordt ook geen invordering opgestart.

De invordering van Toeslagen start dus volgend jaar, naar verwachting vanaf begin 2022. Dat gebeurt geleidelijk. Burgers worden eerst geïnformeerd dat er een betalingsachterstand is. Na deze vooraankondiging, en als (deel)betaling of contact uitblijft, zal Toeslagen de invordering starten met een betalingsherinnering. 

 

 

Sleutelwoorden

Schuldeisers