Overslaan en naar de inhoud gaan

In gesprek over de toekomst van schuldhulpverlening

Ben jij schuldeiser? Kom dan naar onze brainstormsessie

In gesprek over de toekomst van schuldhulpverlening

9 september 2021 SchuldeisersSaneringskrediet

Mensen met schulden moeten die schulden zoveel mogelijk terugbetalen. Maar door onder andere wettelijke wijzigingen verandert de afloscapaciteit. Andere werkmethoden – denk aan de inzet van saneringskredieten – hebben ook invloed op de aflossing. Daarnaast komt er steeds meer oog voor de verhouding tussen administratieve kosten van schuldeisers en de uiteindelijke opbrengst van een schuldregeling. Daarom organiseren we op maandag 27 september een brainstormsessie voor schuldeisers.

Tijdens deze sessie willen we verschillende ontwikkelingen in de uitkeringen in de schuldhulpverlening bespreken. Zo hopen we inzicht te krijgen in hoe schuldeisers - als essentiële stakeholders – over deze onderwerpen denken. 

Wettelijke ontwikkelingen 

De gewijzigde Wgs en wet Beslagvrije voet (BVV) vormden de aanleiding om de NVVK-aflostabel af te schaffen. De wettelijke regeling van de beslagvrije voet leidt ertoe dat na de berekening van de afloscapaciteit soms minimale bedragen overblijven voor aflossing. Ondanks de wettelijke veronderstelling dat altijd een percentage van 5% van het inkomen ingezet kan worden voor het afbetalen van schulden geldt voor een aantal specifieke hulpvragers zelfs dat er geen sprake meer is van enige afloscapaciteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren en thuiswonende kinderen. 

Omdat dit in de praktijk tot lastige situaties leidde heeft de NVVK - op proef - een andere berekeningsmethode ontwikkeld voor het vaststellen van de minimale afdracht. De insteek daarbij was vooral om - binnen de wettelijke mogelijkheden - te komen tot een eenvoudig hanteerbare en uniform toepasbare werkwijze. Deze methode wordt nog niet door alle NVVK-leden gehanteerd, dat komt de uniformiteit niet ten goede. De leden merken ook dat het afschaffen van de aflostabel bij schuldeisers leidt tot onduidelijkheid.  

Saneringskrediet en schuldbemiddeling 

NVVK-leden passen steeds vaker saneringskredieten toe in plaats van schuldbemiddeling. Dat levert winst op in de uitvoering en leidt tot een snellere betaling. Tegelijk is er nog weerstand tegen bij rechters, schuldhulpverleners en schuldeisers. Een saneringskrediet lijkt niet altijd te leiden tot het hoogst haalbare aan te bieden bedrag. Maar er zijn intussen ook al gemeenten waar een bemiddeling überhaupt niet meer wordt aangeboden. 

Er is een landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten in aantocht dat garant staat voor het uitgeven van saneringskredieten. Dat stelt alle gemeenten in Nederland straks in staat saneringskredieten aan te bieden. Naar verwachting leidt dit tot een verdere stijging van het aantal aangeboden saneringskredieten in verhouding tot schuldbemiddelingen. Voor de NVVK geldt dat we de branche stimuleren om in te zetten op duurzame en snelle trajecten. Daarmee geven we ook gehoor aan de oproep van creditmanagementbedrijven voor een rechtvaardig schuldenbeleid. 

Focus op duurzame trajecten 

Van een focus op financiën gaan we naar een focus op de klant. De NVVK stimuleert de inzet van duurzame trajecten met goede begeleiding. Intensief waar dat nodig is, op de achtergrond als dat voldoende is.  

Over alle bovengenoemde ontwikkelingen willen we graag het gesprek op gang brengen tussen schuldeisers onderling en tussen schuldeisers en financiële hulpverleners.  

Wat gaan we doen?

Op maandag 27 september organiseren we daarom een eerste gesprek met schuldeisers. Van 11.00 tot 13.00 uur gaan we in een online bijeenkomst over ‘de toekomst van uitkeringen in de schuldhulpverleningmet elkaar in gesprek. 

Dit zijn de gespreksonderwerpen: 

  • De verhouding tussen schuldbemiddeling en saneringskrediet 

  • Hoe om te gaan met beperkte afloscapaciteit? 

  • Wat ‘kost’ een betaling?, Hoe om te gaan met heel beperkte uitdelingen?  

Let op: de bijeenkomst is alleen toegankelijk voor schuldeisers. Opgeven kan hier. 

Wil je vooraf al je inbreng geven, of je standpunt delen met de NVVK? Mail dan naar onze senior beleidsadviseurs Joeri Eijzenbach, j.eijzenbach@nvvk.nl of Linda van Vliet, l.vanvliet@nvvk.nl. 

Sleutelwoorden

SchuldeisersSaneringskrediet