Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitkeringen vanwege schade door gaswinning vrijwel volledig naar gedupeerden

Kredietbanken: unieke situatie rechtvaardigt afwijkend beleid

Uitkeringen vanwege schade door gaswinning vrijwel volledig naar gedupeerden

3 augustus 2021 SchuldeisersSchuldregeling

Gaswinning door de staat veroorzaakte bij tienduizenden Groningers schade aan hun woningen. De vier noordelijke Kredietbanken, die in het aardbevingsgebied inwoners met schulden helpen, vinden dat schadevergoedingen vrijwel volledig ten goede moeten komen aan de gedupeerden.

Op dinsdag 3 augustus werd Jeroen Moolhuizen namens de 4 Kredietbanken over het onderwerp geïnterviewd door Radio EenVandaag (NPO Radio1). Beluister het interview via de link onderaan dit artikel.

De vier banken hebben besloten om mensen met schulden zelf te laten beschikken over hun vergoeding vanwege de gevolgen van de gaswinning. Daarmee wijken de banken af van de lijn die de NVVK altijd volgt: beschikbaar vermogen wordt zoveel mogelijk verdeeld onder schuldeisers.

Ook immateriële schade wordt vergoed

In de afgelopen 3 jaar handelde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 80.000 schademeldingen af, en maakte bijna 600 miljoen euro aan vergoedingen over. 380 miljoen euro ging naar inwoners die claimden dat hun woning in waarde daalde. Sinds dit jaar biedt het IMG ook de mogelijkheid immateriële schade te claimen. Hiervoor zijn vergoedingen beschikbaar tussen de 1.500 en 5.000 euro.

Wanneer mensen met problematische schulden in aanmerking komen voor een schadevergoeding, kunnen ze die in theorie meteen weer kwijtraken aan hun schuldeisers. Want wanneer mensen een regeling voor hun schulden willen, geldt in het algemeen dat al het inkomen of vermogen (boven een bepaalde drempel) naar hun schuldeisers gaat.

Unieke situatie

De Kredietbanken in het noorden kiezen nu voor een andere lijn. Ze hebben daarvoor verschillende redenen:

  • Het betreft een unieke situatie. Een grote groep mensen in een bepaald gebied is gedupeerd geraakt door handelen van de overheid. Die unieke situatie rechtvaardigt specifiek beleid voor deze groep, aldus de banken.
  • Er mag geen verschil ontstaan bij de keus voor een bepaalde methode om de schulden op te lossen: een saneringskrediet, schuldbemiddeling of een betalingsregeling. Het uitgangspunt is: ongeacht in welke regeling de klant zit moet hij echt iets merken van de compensatie.

Wat zijn de gevolgen?

De Kredietbanken beseffen dat hun keus vragen op kan roepen bij schuldeisers of bij de rechtbank, als er een dwangakkoord nodig is of een toelatingsverzoek tot de Wsnp wordt opgesteld. De Kredietbanken voeren daarom goed overleg met de klant.

‘Voor de NVVK is het redelijk uniek dat we actief steunen om af te wijken van de lijn om gelden altijd in te zetten ten behoeve van de schuldeisers’, zegt senior beleidsadviseur Joeri Eijzenbach. ‘In het geval van de Toeslagenaffaire hebben we het ook gedaan, en al in een vroeg stadium. Inmiddels is de omgang daarmee wettelijk geregeld.’

‘Vertrouwen in minnelijk traject’

De NVVK is trots op de Kredietbanken, vertelt Eijzenbach. ‘Zij geven hiermee aan dat zij voldoende vertrouwen hebben in het minnelijk traject om vanuit deze lijn voorstellen aan schuldeisers te doen. Het minnelijk traject is ook gebaseerd op een soort ‘Nederlands polderen’. Zonder tussenkomst van de rechter proberen we er samen uit te komen. Dat betekent dat deze banken de schuldeisers zullen uitleggen waarom ze deze lijn hanteren. Die discussie durven ze aan te gaan.’

De NVVK volgt de situatie nauwgezet. Eijzenbach: ‘Het ministerie is op de hoogte, er volgt nog contact met het Instituut Mijnbouwschade Groningen dat de uitkeringen toekent. Zonodig kan altijd nog de hulp van de wetgever worden ingeroepen.’

Welke regelingen betreft het?

Het speciale beleid van de Kredietbanken geldt op dit moment voor uitkeringen vanuit de volgende regelingen:

Uitkeringen uit deze regelingen worden volledig buiten de boedel gehouden.

Voor smartengeld geldt dat staand beleid toegepast wordt. Daarover publiceerde de NVVK eerder de Notitie Smartengeld. De banken gebruiken deze notitie om ook voor het smartengeld te beargumenteren dat dit deels kan worden vrijgelaten.

Wanneer het Rijk, de provincie Groningen en betrokken gemeenten nieuwe schadevergoedingsregelingen overeenkomen, zullen die ook toegevoegd worden aan dit afwijkende beleid van de Kredietbanken.

Meer informatie

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling