Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlaging maximale kredietrente opnieuw verlengd

Verlaging maximale kredietrente opnieuw verlengd

28 juli 2021

Vanwege de impact van corona op de economie hebben minister Hoekstra van Financiën en minister Dekker van rechtsbescherming besloten de tijdelijke verlaging van de maximaal toegestane kredietrente opnieuw te verlengen. De maximering van de rente op 10 % geldt nu tot 1 juli 2022.

De bewindslieden verlagen de kredietrente met enkele procentpunten om 'mensen die door de coronacrisis in financiële problemen komen wat meer lucht te geven. Daarom verlagen we tijdelijk de rente voor aankopen op krediet. Als je een kapotte koelkast of wasmachine moet vervangen kun je dan tegen iets minder zware lasten geld lenen', motiveerde minister Hoekstra op 19 mei vorig jaar zijn besluit om de kredietrente te verlagen.

De NVVK steunt de maatregel, maar heeft in de fase dat het ministerie om reacties op het voorstel vroeg (de consultatieronde) wel een kanttekening gemaakt. Sociale kredietbanken werken zonder winstoogmerk. Ook voor hen geldt dat er nu maximaal 10 % rente gerekend mag worden over een krediet. Hun kredieten verlenen ze aan mensen in schulden (die krijgen een saneringskrediet om hun schulden in één keer af te lossen) en aan mensen die bij gewone banken niet terecht kunnen. Voor die laatste groep geldt vaak dat het om kredieten gaat voor noodzakelijke aankopen zoals een wasmachine of een tweedehands auto om naar het werk te kunnen.

Het gaat om relatief kleine bedragen, waardoor de verwerkingskosten voor de kredietbanken hoog zijn. Om hun bedrijfsvoering te betalen, krijgen sommige kredietbanken daarom steun van de gemeente(n) waarvoor ze werken. Voor deze banken betekent het besluit van Hoekstra dat ze waarschijnlijk een beroep moeten doen op extra steun van de betrokken gemeenten.

De NVVK heeft dit probleem benoemd, maar onze oproep om kredietbanken via gemeenten te compenseren voor de kredietverlaging kreeg tot nu toe geen gehoor.

De verlaging van de maximale kredietvergoeding van 14% naar 10% trad in werking per 10 augustus 2020 (zie artikel III van het besluit). De maatregel gold tot 1 maart 2021 en kon daarna nog met maximaal zes maanden verlengd worden. Overigens meldde het ministerie eerder dat zij op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt of de kredietrente definitief verlaagd moet worden. De uitslag zou 'rond de zomer' volgen, maar die is er nog niet.