Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Kernteam Kwaliteit zoekt twee nieuwe leden

Uitdagende plek voor mensen met visie op ons werk

NVVK Kernteam Kwaliteit zoekt twee nieuwe leden

14 juli 2021

Onze vereniging is volop in beweging. We denken niet meer in één proces als basis voor goede dienstverlening. Ons nieuwe Kwaliteitskader geeft leden meer ruimte om zelf de beste dienstverlening te realiseren. Tegelijk blijven we altijd meedenken over hoe het beter kan. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Meld je dan aan voor ons Kernteam Kwaliteit.

We zoeken twee nieuwe leden die bereid zijn voor een periode van drie jaar mee te denken over ons nieuwe Kwaliteitskader, de nieuwe manier van auditen en de kwaliteit van onze dienstverlening in het algemeen. Het kernteam formuleert daarover gevraagd en ongevraagd adviezen voor het NVVK-bestuur.

Ook adviseert het kernteam over de toelating van organisaties die het lidmaatschap van de NVVK aanvragen. 

  • Vind jij het leuk om te kijken naar organisaties die het net even anders doen en durf je daar ook een mening over te geven?  
  • Weet jij alles van de uitvoering en kun je je ook verplaatsen in andere lagen van een organisatie?

Beantwoord je deze vragen met ja, neem dan contact met ons op. We streven ernaar om het kernteam een goede afspiegeling te laten zijn van alle leden. De twee leden die nu vertrekken vanwege het einde van hun zittingstermijn werken voor een gemeente. Daarom zijn we nu voor minimaal één van de twee plekken op zoek naar iemand die bij een gemeente werkt.  

Tijdsinvestering

Het kernteam komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Daarnaast worden regelmatig adviezen per mail voorgelegd aan de kernteamleden. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 1 à 1,5 dag per maand. 

De benoemingsperiode voor het Kernteam Kwaliteit is 3 jaar met de mogelijkheid tot een herbenoeming van nog eens 3 jaar. Kernteamleden worden officieel benoemd door het NVVK-bestuur.

Aanmelden

Heb je interesse? Neem dan contact op met beleidsadviseur Joeri Eijzenbach, j.eijzenbach@nvvk.nl, 06-55887225.