Overslaan en naar de inhoud gaan

Meld je aan voor een Schouders Eronder-werkplaats

In 10 stappen van probleem naar oplossing

Meld je aan voor een Schouders Eronder-werkplaats

21 juni 2021

Schouders Eronder wil dat mensen met financiële zorgen eerder, beter én sneller geholpen worden. Bij veel mensen staat het water al aan de lippen en corona doet het water nog sneller stijgen. Gemeenten, schuldhulpverleners, professionals in het sociaal domein en de 15.000 vrijwilligers in de schuldhulp zijn doordrongen van de urgentie. Samenwerken in de keten van schuldhulpverlening staat centraal, maar hoe doe je dat?

Als schuldhulpverlener kan je het niet alleen. Ook een goed toegeruste professional die beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, is afhankelijk van de samenwerking in de keten. Dit vraagt om korte lijntjes, om onderling vertrouwen én bestuurlijke steun in de betreffende keten. De lokale samenwerking is lang nog niet overal stevig georganiseerd Dat gaat ten koste van de inwoner met (problematische) schulden.

Samen met ketenpartners

Daarom faciliteert Schouders Eronder meerdere werkplaatsen. De werkplaats is actiegericht, vertaalt beleid naar praktijk en zorgt daadwerkelijk voor korte lijntjes. In een werkplaats gaat één gemeentelijke organisatie samen met de ketenpartners een vraagstuk methodisch aanpakken in maximaal 8 bijeenkomsten van maximaal 4 uur (fysiek) of 2,5 uur (online). Er wordt gewerkt aan een verbeterd werkproces: leren door te doen. Daarnaast maken de deelnemers zich de Schouders Eronder-methode eigen, zodat zij in de toekomst met elkaar ook aan andere vraagstukken kunnen werken.

De gemeente Almere en schuldhulpverlener Stroomopwaarts (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen) deden al ervaring op met het concept. Saskia is beleidsadviseur Aanpak Schulden in Almere). 'Je vraagt je af: waarom hebben we dit soort verbeterpunten niet eerder opgemerkt? Het lijkt allemaal zo simpel. Kennelijk heb je zo’n intensief en gezamenlijk traject nodig om het echt te gaan zien, maar ik ben vooral blij dat er nu veel in gang is gezet. Processen zijn meer op elkaar aangesloten en er is minder bureaucratie. Dat is fijner werken voor ons en onze cliënten worden beter ondersteund', zegt Saskia. Yvonne, beleidsmedewerker Schulden bij Stroomopwaarts, zegt over het project: 'Het was de investering waard. De Werkplaats is een begrip geworden en andere ketenpartners haken nu makkelijker aan.'

Met welke vraagstukken zij samen met ketenpartners aan de slag gingen en wat het opgeleverd heeft lees je in de themakrant Werkplaatsen.

10-stappenplan

De Schouders Eronder-methode bestaat uit een 10-stappenplan dat helpt om complexe vraagstukken methodisch aan te pakken; stap voor stap en getoetst aan verschillende aspecten zoals klantbeleving, bestuurlijk mandaat en randvoorwaarden. Met praktijkvoorbeelden, kennis en kunde van de deelnemers en inzichten uit de wetenschap wordt onderzocht welke oplossingen kunnen werken in de eigen lokale context. De methode staat voor lerend oefenen, reflecteren en werken aan de hand van een eigen vraagstuk. Natuurlijk is er veel ruimte voor dialoog.

Wil je weten of deelname aan een werkplaats ook bij jouw lokale keten past of wil je jouw keten aanmelden? Neem contact op met Marleen Smit via msmit@divosa.nl of 06 - 82 37 50 66.

Kennisbank

Jaar

2021

Thema

Vakmanschap