Overslaan en naar de inhoud gaan

Let op: geen akkoord CAK nodig bij betaalvoorstel

Meld uitbetaald bedrag en regeling in de definitieve overeenkomst

Let op: geen akkoord CAK nodig bij betaalvoorstel

7 juni 2021

Het Eén-Overheidsconvenant van de NVVK legt vast dat het CAK standaard akkoord gaat met het betaalvoorstel dat een NVVK-schuldhulpverlener doet. Je hoeft dus geen brief of email meer te sturen met de vraag of het CAK akkoord gaat. Het CAK ontvangt die verzoeken echter nog steeds regelmatig. Maak het jezelf makkelijk en gebruik de voordelen van het convenant!

Niets is fijner dan onnodige brief- of e-mailwisseling voorkomen. Daarom vestigen we graag nog even de aandacht op de handige bepaling in het Eén-Overheidsconvenant dat je meestal niet hoeft te vragen om (en dus niet hoeft te wachten op) een akkoord van de aangesloten schuldeisers bij de overheid: CAK, CJIB, DUO, SVB, de Belastingdienst en UWV. Als deze schuldeisers geen belemmering opgeven bij het verzoek om de saldo-opgave, dient een voorstel enkel ter kennisgeving verstuurd te worden. Een reactie vanuit deze schuldeisers op een voorstel is alleen noodzakelijk wanneer zij bij de saldo-opgave een belemmering opgaven.

Definitieve overeenkomst

In de brief waarin het CAK het saldo van de schuld opgeeft is het akkoord al meteen opgenomen. Het CAK hoeft dus helemaal geen voorstel meer te ontvangen, ook niet ter kennisgeving. Het CAK ontvangt wel graag in de definitieve overeenkomst het bedrag/de bedragen die worden uitbetaald en de soort regeling die je koos: een saneringskrediet of schuldbemiddeling. Controleer dus goed of de definitieve overeenkomst die je verstuurt alle benodigde informatie bevat!

Het CAK is zelf bezig om haar brieven over de saldo-opgave aan te passen om deze vraag duidelijker te omschrijven. 

Bescherm de gegevens van je klant 

Het CAK meldt ons dat zij regelmatig e-mailberichten ontvangen met het Burgerservicenummer van de klant in het onderwerp. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verbiedt dat. Officieel is er in zo’n geval zelfs sprake van een datalek dat het CAK moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het CAK roept schuldhulpverleners daarom op geen privacygevoelige informatie op te nemen in het onderwerpveld van een email.

Mail de juiste CAK-afdeling

Wil je dat jouw klant zo snel mogelijk geholpen wordt? Kies dan het juiste mailadres als je het CAK mailt. Per regeling heeft het CAK aparte mailadressen. Vermeld in het onderwerp van uw bericht altijd kort waar je vraag over gaat. Zo kan het CAK je vraag sneller beantwoorden. Bellen kan ook. Het CAK is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Mijn vraag gaat over: Stuur uw bericht naar: Vermeld in het tekstveld van de mailbericht (niet in het onderwerpveld van de mail): Of neem telefonisch contact op met:
Wmo in 2020 Debiteurenbeheer-Wmo2020@hetcak.nl Het klantnummer 0800 - 1925
Wmo in 2019 en eerdere jaren MinnelijkBeheer-Wmo2015@hetcak.nl Het EB-nummer of Burgerservicenummer (BSN) 0800 - 1925
Ouderbijdrage jeugdwet MinnelijkBeheer-Wmo2015@hetcak.nl Het Burgerservicenummer (BSN) 0800 - 1925
Beschermd wonen (Wmo) MinnelijkBeheer-Wmo2015@hetcak.nl Het ZMV-nummer of Burgerservicenummer (BSN) 0800 - 1925
Wet langdurige zorg (Wlz) MinnelijkBeheer-Wlz@hetcak.nl Het ZMV-nummer of Burgerservicenummer (BSN) 0800 - 0087
Premie zorgverzekering 6 maanden niet betaald DebiteurenbeheerWAN@hetcak.nl Het relatienummer of Burgerservicenummer (BSN) 088 - 7115552