Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel verjaardagsfeestjes? Dan kan je minder lenen

VFN voegt bedrag voor 'sociale participatie' toe aan leennormen

Veel verjaardagsfeestjes? Dan kan je minder lenen

10 mei 2021 SchuldeisersPreventie

Hoeveel geld je kunt lenen hangt af van je inkomen en je vaste lasten. De Vereniging van Financieringsondernemingen breidt haar leennorm uit met kosten voor verjaardagsfeestjes en sportactiviteiten. 'Zo behouden consumenten de kwaliteit van leven en dragen kredietverstrekkers bij aan de vermindering van stress om financiële zorgen', aldus de VFN.

De leennormen bepalen of en hoeveel een consument kan lenen, op basis van de inkomsten en de lasten van de consument. Deze leennormen vormen een marktstandaard en worden door de toezichthouder, AFM, gezien als norm voor verantwoorde kredietverlening ter invulling van de open wettelijke bepaling die overkreditering moet voorkomen (artikel 4:34 Wft).

Bescherming tegen teveel lenen

Dit jaar is de methodiek ter vaststelling van de inkomsten en lasten van de consument aangescherpt en daarmee wordt de consument nog beter beschermd tegen overkreditering. In de praktijk betekent dit dat er meer informatie over de inkomsten en lasten wordt uitgevraagd. Afhankelijk van hun financiële situatie kan dit betekenen dat de consument minder kan lenen, wat ervoor zorgt dat de lening die een consument afsluit past binnen zijn of haar financiële situatie.

Met de wijziging van de leennormenmethodiek gaan kredietverstrekkers nog meer uit van een individuele benadering. Zo kijken ze naar het huishoudtype om een betere inschatting te maken van de lasten van de consument. Andere aspecten die ze meenemen zijn bijvoorbeeld of de consument in een koop- of huurwoning woont, of de consument een auto bezit en hoeveel er maandelijks wordt uitgegeven aan kinderopvang of andere vaste lasten.

Buffer voor sociale activiteiten

Een andere belangrijke wijziging van de leennormen is het invoeren van extra waarborgen. Deze buffers zorgen ervoor dat er voldoende geld overblijft, ook na het afsluiten van de lening. Zo wordt een bedrag voor ‘sociale participatie’ gereserveerd: het meedoen in de sociale omgeving, zoals de kosten van verjaardagsfeestjes en sportactiviteiten. De herziening van de leennormen is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De leden van de VFN en andere marktpartijen passen de nieuwe leennormen vanaf april 2021 toe in hun reguliere proces. De leennormen worden sinds 2008 gehanteerd door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en worden marktbreed toegepast. Martin Aalders, voorzitter VFN: 'De VFN streeft naar een gezonde en vitale leenmarkt. Voor iedereen. Voor de aanbieders van krediet én voor consumenten. We stellen verantwoorde kredietverstrekking daarbij voorop. Om die reden hebben wij de leennormen voor consumptief krediet herzien.'

Meer informatie: vfn.nl  

Sleutelwoorden

SchuldeisersPreventie