Overslaan en naar de inhoud gaan

Interactief Kwaliteitskader geeft snel inzicht in wat we van NVVK-leden verwachten

Prikkel om kwaliteit verder te verbeteren

Interactief Kwaliteitskader geeft snel inzicht in wat we van NVVK-leden verwachten

27 april 2021

Ons nieuwe Kwaliteitskader definieert 7 prestatiegebieden en 4 ontwikkelniveaus per prestatiegebied. Bij elkaar levert dat een goed beeld op hoe de NVVK haar leden stimuleert om zich te ontwikkelen. Het doel: meer kwaliteit leveren, in het belang van hulpvragers en van schuldeisers. Op onze website vind je nu een interactieve variant van het Kwaliteitskader. Handig!

Het Kwaliteitskader is ontwikkeld in samenwerking met leden, onder begeleiding van adviseurs op het gebied van kwaliteitsnormen voor professionele dienstverleners. In het najaar van 2020 is het nieuwe Kwaliteitskader aangenomen op de Algemene ledenvergadering van de NVVK.

Het nieuwe Kwaliteitskader brengt een manier van auditing met zich mee die zich minder richt op het afvinken van de aanwezigheid van protocollen en procedures. Veel meer gaat het om het prikkelen van organisaties om na te gaan wat nodig is in hun specifieke situatie.

In 2021 doen de eerste leden ervaring op met de nieuwe manier van auditen. We gebruiken dit jaar ook voor de fijnafstelling van het nieuwe kader. In 2022 worden alle audits gedaan met het nieuwe Kwaliteitskader als uitgangspunt.

Bekijk het interactieve Kwaliteitskader