Overslaan en naar de inhoud gaan

Sneller uit de schulden dankzij convenant T-Mobile en NVVK

Sneller uit de schulden dankzij convenant T-Mobile en NVVK

12 april 2021 SchuldeisersFinanciële begeleiding

Voor klanten van T-Mobile met forse betalingsachterstanden komt er voortaan aanzienlijk sneller een schuldregeling. T-Mobile en de NVVK sloten een convenant waar mensen met schulden, schuldeisers én schuldhulpverleners baat bij hebben.

Mensen met problematische schulden hebben vaak grote betalingsachterstanden bij meerdere schuldeisers. Schuldhulpverleners zijn daardoor lang bezig om de schulden af te handelen. Dankzij het convenant worden de schulden sneller en soepeler opgelost. Zo zal T-Mobile de openstaande vorderingen meteen bevriezen en de incassoactiviteiten staken zodra de schuldhulpverlener laat weten dat een (voormalige) T-Mobile-klant schuldhulpverlening ontvangt. Bovendien zal T-Mobile altijd akkoord gaan met een minnelijk voorstel van een NVVK-schuldhulpverlener. 

Voordelen

Het NVVK-convenant heeft voor iedereen voordelen. Als schuldeiser heeft T-Mobile snel duidelijkheid. Voor de schuldenaar betekent het dat hij eerder schuldrust krijgt en zich sneller kan richten op herstel. Hulpverleners zijn minder tijd kwijt aan communicatie met de schuldeiser en kunnen meer tijd steken in gedragsverandering bij hun cliënten, zodat die financieel gezond blijven.

“Een toenemend aantal mensen heeft stapels onbetaalde rekeningen liggen”, weet Philip Boland, manager Debt Collection Agency bij T-Mobile. “Telefoon- en internetschulden kunnen daar onderdeel van zijn.” Eind 2020 had T-Mobile 6,8 miljoen mobiele klanten en 682 duizend klanten voor vast internet. Regelmatig krijgt de netwerkprovider te maken met klanten die moeite hebben om hun rekening te betalen. “Wij vinden het belangrijk dat we er dankzij het convenant aan bijdragen dat zij weer uit de schulden komen.”

Collectief schuldregelen

In aanvulling op het convenant neemt T-Mobile ook deel aan Collectief Schuldregelen, onderdeel van het NVVK-arrangement voor versnelling van de schuldhulpverlening. Collectief schuldregelen maakt voor de deelnemende gemeenten gestandaardiseerde en collectieve afhandeling van schuldhulptrajecten mogelijk vanaf het verzoek tot saldo-opgave (dit is de hoogte van de schuld). Randvoorwaarde hierbij is dat de gemeente een saneringskrediet verstrekt om alle schuldeisers in één keer te betalen en daarnaast budgetbegeleiding inzet.

Vertrouwen

De NVVK sluit convenanten af met steeds meer brancheorganisaties, overheidsorganen, individuele schuldeisers en andere partijen zoals deurwaarders. Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur bij de NVVK: “Met of zonder convenant, de NVVK-leden werken volgens vaste rekenregels. Daar kunnen schuldeisers op vertrouwen. Voor hen blijft de hoogte van de uitbetaling gelijk, alleen vallen er dankzij een NVVK-convenant allerlei bewerkelijke tussenstappen weg.”

Meer informatie

Sleutelwoorden

SchuldeisersFinanciële begeleiding