Overslaan en naar de inhoud gaan

Project voor betere aansluiting in de schuldhulpverleningsketen van start

Project voor betere aansluiting in de schuldhulpverleningsketen van start

2 februari 2021

De NVVK voert in 2021 het project 'Minder regeldruk, klant voorop' uit om de aansluiting van verschillende subsystemen binnen de schuldhulpverlening te verbeteren. Marieke van der Veen is er blij mee. ‘Schuldhulpverlening, schuldenbewind, Wnsp-bewind en rechtspraak moeten beter van elkaar weten wat ze doen. En met elkaar in gesprek gaan over de beste manier om samen cliënten te helpen.’

Naar aanleiding van kritische rapporten van Berenschot en de Nationale Ombudsman vroeg de NVVK bij VWS subsidie aan voor het project. Die is eind vorig jaar toegekend. Marieke van der Veen, Joeri Eijzenbach, Ronit van der Schaaf en nieuwe beleidsadviseur Linda van Arkel zijn vanuit de NVVK betrokken. Ze werken nauw samen met relevante partners zoals de VNG, brancheverenigingen van bewindvoerders en waar nodig de rechtspraak. Het project heeft twee delen: samenwerking schuldenbewind-gemeente en doorstroming van Msnp naar Wsnp.

Norm voor doorstroom naar schuldhulpverlening

De overgang van schuldenbewind naar een schuldhulpverleningstraject verloopt vaak niet optimaal of duurt te lang. Het eerste deel van het project gaat dat verbeteren. Van der Veen: ’We organiseerden de Versnellingstafel Schuldenbewind. Daar overlegden we over een norm voor de tijd die mag verstrijken voor een schuldenbewindvoerder een cliënt overdraagt naar de schuldhulpverlening. Die norm fungeert als stok achter de deur om bewind en gemeente met elkaar aan tafel te krijgen. Duidelijke afspraken tussen gemeenten en bewindvoerders kunnen helpen om met een norm de doorstroom te verbeteren.’

Gegevens overdragen en privacy

Bij de Versnellingstafel is ook gesproken over een uniforme checklist met de gegevens die overgedragen moeten worden. Uit oogpunt van privacy by design zijn dat er zo min mogelijk. Een pilot gaat dat verder uitzoeken en in de praktijk uittesten.

Digitalisering van informatie-uitwisseling

Ook komt er een pilot over digitale informatie-uitwisseling. Van der Veen: ‘Daarvoor zoeken we een gemeente die gebruik gaat maken van adviesrecht en de gegevensuitwisseling en het contact met beschermingsbewind al in gang heeft gezet, maar nog niet helemaal uitgedokterd.’ Ook brengt dit deel van het project best practices in beeld. Alle inzichten worden vastgelegd in een handreiking.

Niemand alleen naar een zitting

Het deel over de aansluiting van gemeente naar Msnp begint met het verkennen van een online leerprogramma om de kwaliteit van die samenwerking te verbeteren en met een doelgroepenonderzoek. Ook komen er twee pilots. Van der Veen vertelt dat in sommige gemeenten goede ervaringen zijn opgedaan met het laten meegaan van schuldhulpverleners naar de rechter. De eerste pilot gaat daarover en resulteert in een handreiking over versnelling van de doorstroom gemeenten en Wsnp.

Kijkje in elkaars keuken

Daarnaast is er een pilot met overleg tussen schuldhulpverleners, Wsnp-bewindvoerders en de rechtspraak. Onderdeel daarvan zijn drie werkplaatsbijeenkomsten waarin deelnemers een kijkje nemen in elkaars keuken.

Uitkomsten delen

De NVVK houdt leden en partners tijdens de looptijd van het project op de hoogte van de voortgang, onder meer bij het Platformoverleg schuldenbewind. Beide delen van het project sluiten af met een voorlichtingscampagne over het project en de opgedane inzichten. Het project wordt eind 2021 afgesloten.

Wil je je aanmelden voor de pilot digitale gegevensuitwisseling of uitgenodigd worden voor werkplaatsbijeenkomsten? Meld je dan aan bij Marieke van der Veen.