Overslaan en naar de inhoud gaan

CJIB presenteert verruiming schuldregeling

CJIB presenteert verruiming schuldregeling

1 december 2020 Schuldeisers

Schuldhulpverleners lopen er regelmatig tegenaan dat hulp bij schulden niet verleend kan worden vanwege een ‘niet-saneerbare vordering’ van het CJIB. Het CJIB presenteert nu een verruiming waardoor deze drempel goeddeels verdwijnt. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de NVVK in vervulling.

Hulpvragers die in hun schuldenpakket een vordering van het CJIB hebben in de categorie schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes kunnen vanaf 1 december toch proberen een schuldregeling tot stand te laten komen met het CJIB.

Schadevergoeding

Deze vorderingen komen meestal tot stand vanwege het plegen van een misdrijf of een overtreding. De dader moet in zo’n geval een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. Het gaat vaak om duizenden euro’s. Het CJIB eiste dat deze vorderingen betaald werden voordat een schuldregeling van start kon gaan. Dat was in sommige gevallen een onmogelijke eis, waardoor ook andere schulden niet opgelost konden worden.

Dat verandert nu. Bij dit soort vorderingen bekijkt het CJIB voortaan per persoon of medewerking aan een schuldregeling op zijn plaats is. Wanneer er ‘zwaarwegende belangen’ zijn kan het CJIB nog steeds besluiten geen medewerking te verlenen. Maar uitgangspunt is dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat een minnelijk traject uitsluiten of belemmeren. We verwachten dat we hierdoor zo’n 1000 extra schuldregelingen per jaar tot stand kunnen brengen.

Blij met verruiming

Bianca Bouter, budgetcoach voor ex-gedetineerden bij stichting Ontmoeting, is blij met de verruiming. Zij helpt ex-gedetineerden om hun leven weer op de rit te brengen. Bianca: “Als iemand geen perspectief heeft, is het risico veel groter dat hij terugvalt in oud gedrag. Veel van mijn cliënten hebben een licht verstandelijk beperking. Dan is het heel lastig om te moeten uitleggen dat het CJIB de schuldhulp die ze graag willen tegenhoudt. Het zorgt voor onbegrip, waardoor ze gaan denken: laat ook maar”.

Het uitgangspunt voor zowel de NVVK als het CJIB blijft dat boetes en schadevergoedingen betaald moeten worden. Na een driejarig aflossingstraject blijft een eventueel restant van de CJIB-vorderingen staan, en moet de betrokkene een betalingsregeling overeenkomen om deze vorderingen alsnog te betalen.

Belangen van slachtoffer

In het geval van schadevergoedingsmaatregelen blijft het CJIB dus rekening houden met de belangen van het slachtoffer en tegelijkertijd creeërt de verruiming rust bij de schuldenaar. Het doel is om uiteindelijk tot een volledige inning te komen, maar dan zonder oplopende schulden. 

"De ontwikkeling past binnen het actieplan ‘Brede schuldenaanpak’ van het kabinet. Eerder introduceerde we al een aangepast betalingsregelingenbeleid, waar ook de noodstopprocedure en een draagkrachtregeling onderdeel van uitmaken", aldus het CJIB.

De NVVK juicht toe dat het CJIB met de nieuwste verruiming opnieuw een belangrijke stap zet op het gebied van persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. We proberen zoveel mogelijk andere (overheids)schuldeisers mee te nemen op deze route.

Meer informatie

Sleutelwoorden

Schuldeisers