Overslaan en naar de inhoud gaan

‘We willen onze leden stimuleren om te innoveren en te verbeteren’

‘We willen onze leden stimuleren om te innoveren en te verbeteren’

12 november 2020

Door de coronacrisis is het nog belangrijker dat financiële hulpverleners kwalitatief goede zorg bieden, zegt NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens. Zij werkt aan het vakmanschapsprogramma van de NVVK. Het sluit aan op de initiatieven van beroepsverenigingen en andere samenwerkingsverbanden. Zo start in januari 2021 een beroepsregister voor professionals in het sociale domein, met daarin specifieke aandacht voor schuldhulpverlening.

Ellen Hennekens‘Ik wilde in de schuldhulpverlening werken maar kon nergens duidelijk vinden hoe ik dat als zij-instromer aan moest pakken’, vertelt Ellen. ‘Wat is het beroepsprofiel van een schuldhulpverlener of bewindvoerder, welke opleidingseisen zijn er, hoe werken ze?’

Uiteindelijk ging zij dit voorjaar bij de NVVK aan de slag. ‘Ik werkte hiervoor in de consultancy, op thema’s als gedrag en leiderschap. In mijn vrije tijd zette ik me in als financieel buddy. De verbazing en frustratie over hoe moeilijk het mensen gemaakt wordt om hun leven weer op de rails te krijgen zetten mij aan om de schuldhulpverlening in te gaan.’

Met het vakmanschapsprogramma wil de NVVK volgens Ellen stimuleren ‘dat er kwalitatief betere zorg wordt geleverd en de schuldenaar duurzaam geholpen wordt. Dat dus niet alleen zijn schulden afgelost of een budget goed wordt beheerd, maar dat de financiële hulpverlener waar nodig ook oog heeft voor de diepere oorzaken van de problemen.’

Blijven verbeteren

‘Deze slag past perfect bij waar de NVVK voor staat’, vindt Ellen. Het vakmanschapsprogramma sluit aan op de onlangs geformuleerde NVVK Belofte en het hernieuwde Kwaliteitskader. ‘We willen onze leden stimuleren om te innoveren en te blijven verbeteren, op de werkvloer maar ook op managementniveau. Allemaal in het belang van de cliënt.’

Waar ben je momenteel mee bezig om dat voor elkaar te krijgen?

‘Ik ben op een aantal borden tegelijk aan het schaken. Samen met Schouders Eronder ontwikkelen we beroepscompetenties voor het vak van sociaal financieel dienstverlener. De beroepsgroep is breed: van budgetcoaches en schuldhulpverleners die mensen intensief begeleiden tot en met schuldregelaars en bewindvoerders. Beroepscompetenties vormen het fundament van het vak, maken meetbaar wat er nodig is en geven daarmee ook een basis voor opleiding en ontwikkeling. 

Kwaliteitsregister 'professional in sociaal domein'

Daarnaast onderschrijven wij het initiatief van beroepsvereniging SAM om een onafhankelijk kwaliteitsregister op te zetten voor de uitvoerende professional in het publiek sociaal domein, waar de schuldhulpverlener ook toe behoort. Het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) wordt in januari 2021 gelanceerd. Daarna kunnen schuldhulpverleners zich hierbij aansluiten.

Om het predicaat ‘gecertificeerd professional publiek sociaal domein’ te mogen gebruiken moet je je als professional permanent blijven ontwikkelen en bijscholen. Het register helpt daarbij. De certificering vindt plaats door een Kwaliteitscommissie die kijkt naar het aantal gevolgde uren ‘ontwikkeling en bijscholing’. Die uren worden opgenomen in een ‘ontwikkelportfolio’.

De certificering is voor 3 jaar, en de dag na de certificering start de termijn voor herregistratie. Het uitgangspunt is dus permanente ontwikkeling. Daaraan gekoppeld gaat ook een opleidingsplatform online dat financiële hulpverleners in staat stelt zich te ontwikkelen via opleidingen, cursussen, congressen en collegereeksen. De scholingsuren tellen mee voor de hercertificering.

Scholing en accreditatie

We willen ook nieuw aanbod ontwikkelen dat aansluit bij recente ontwikkelingen in schuldhulpverlening en bewindvoering. Denk aan bredere toepassing van het saneringskrediet. We onderzoeken daarnaast mogelijkheden om door derden aangeboden opleidingen die specifiek relevant zijn voor schuldhulpverlening en bewindvoering door (leden van) de NVVK te laten accrediteren. Die accreditatie functioneert dan als een soort kwaliteitskeurmerk. Dat biedt (toekomstige) sociaal financieel dienstverleners duidelijkheid in het huidige oerwoud aan cursussen, deeltijdtrajecten en opleidingen.’   

Hoe ontwikkelen we vakmanschap?

  1. Beroepscompetenties voor schuldhulpverleners,budgetbeheerders en bewindvoerders
  2. Kwaliteitsregister en bijbehorend opleidingsplatform
  3. NVVK-keurmerk voor SHV-gerelateerde opleidingen
  4. Ontwikkeling en aanbod van kennis voor management én uitvoering

Coronacrisis

Verbeteren van vakmanschap is en blijft hard nodig, vindt Ellen Hennekens. De coronacrisis verhoogt de urgentie. ‘Onze leden verwachten op enig moment een vloedgolf aan hulpaanvragen, al in mei voorzag de NVVK die toename. Hoe vangen we die golf op, is de vraag?’ 

Kwalitatief betere en meer duurzame inzet van financiële hulpverleners kan daarbij helpen, zegt ze. ‘Dan gaat het om kennis, maar ook om de wil te blijven leren, vernieuwen en beter te worden in je vak, als financiële hulpverleners en als management. Ik zie dat die wil er is bij onze leden, maar ook in de samenwerking met beroepsverenigingen. Dat biedt veel perspectief.’