Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant vergemakkelijkt zoektocht gemeenten naar mensen met financiële zorgen

Convenant vergemakkelijkt zoektocht gemeenten naar mensen met financiële zorgen

10 november 2020

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de VNG.

Het landelijke Convenant Vroegsignalering vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken. Op dinsdag 10 november 2020 wordt het convenant door de 6 partijen ondertekend. 

20201010 logos landelijk convenant vroegsignalering groot.png

Hoe werkt het?

 • Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan de verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.
 • Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn door de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of het drinkwaterbedrijf.
 • Als de herinnering niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten.
 • Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.
 • Die inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt wel terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.
 • Het nieuwe landelijke Convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met de vier ‘vaste lasten-partners’ (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers).

Wettelijke plicht tot actie bij betaalachterstanden

De verplichting is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief.

Waarom een convenant?

 • Het voordeel van een landelijk convenant is dat niet iedere gemeente of iedere woningcorporatie, zorgverzekeraar of energieleverancier en drinkwaterbedrijf zelfstandig afspraken hoeft te maken.
 • Het doel van deze methode van ‘vroegsignalering’ is dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen.
 • Nu is de praktijk nog dat mensen zo’n 5 jaar aarzelen voor ze hulp vragen. Dan zijn er vaak gemiddeld 14 schuldeisers en is het schuldbedrag opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro.
 •  De convenant-ondertekenaars verwachten dat hun samenwerking deze situatie radicaal verandert.

Wie ondertekenen het convenant?

Het convenant is in nauw onderling overleg van de onderstaande partners tot stand gekomen. Dit zijn de ondertekenaars:

 • Marco Florijn namens de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en bewindvoering
 • Leonard Geluk namens de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Martin van Rijn namens Aedes, vereniging van woningcorporaties
 • Medy van der Laan namens Energie Nederland, branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen
 • Peter van der Velden namens Vewin, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland
 • Dirk Jan van den Berg namens Zorgverzekeraars Nederland, behartigt de belangen van zorgverzekeraars

Het convenant wordt dinsdag 10 november 2020 om 10.00 uur virtueel ondertekend. Uiteraard zijn bestuurders van de ondertekenende partijen beschikbaar voor een toelichting.