Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad met honderden inwoners in gesprek over betaalachterstand

Zaanstad met honderden inwoners in gesprek over betaalachterstand

6 oktober 2020

Inwoners van Zaanstad met 2 maanden betalingsachterstand op de zorgpremie worden actief benaderd met hulpaanbod. Dat gebeurt in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en de Sociale Wijkteams.

Wethouder Songül Mutluer

De 2-maandentermijn geldt voor inwoners die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Voor andere verzekeraars geldt de afspraak niet. Wel zoekt de gemeente contact met de mensen die na zes maanden betaalachterstand door hun verzekeraar worden overgedragen aan het CAK, die de zorgverzekering voor wanbetalers regelt. 

Gegevens delen

Daarvoor delen Zilveren Kruis en CAK hun gegevens met de gemeente. Met de samenwerking (vroegsignalering) loopt Zaanstad voor op de nieuwe schulddienstverleningswet (de gewijzigde Wgs). Die wordt landelijk ingevoerd per 1 januari 2021. Deze wet verplicht gemeenten om actie te ondernemen na signalen van zorgverzekeraars, nutsbedrijven en woningcorporaties.

In de Zaanse Armoede Agenda neemt vroegsignalering een belangrijke plaats in. Daarom wil Zaanstad niet wachten op 1 januari. De gemeente wil inwoners nu al in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen. De komende maanden wordt contact opgezocht met naar verwachting 210 huishoudens. 

Grotere problemen voorkomen

“Vroeg eropaf betekent dat we sneller hulp kunnen bieden en kunnen voorkomen dat inwoners in nog grotere financiële problemen komen. Een betalingsachterstand op de zorgpremie of de huur, kan een belangrijk signaal zijn dat iemand er in zijn eentje niet meer uitkomt. Eerder dit jaar zijn we al de samenwerking aangegaan met woningcorporaties, voor inwoners met een huurachterstand. Ik ben heel blij dat nu ook zorgverzekeraar het Zilveren Kruis en het CAK zijn aangesloten. Op deze manier kunnen we inwoners eerder benaderen en helpen door hun financiële situatie inzichtelijk te maken en weer op de rit te krijgen”, zegt verantwoordelijk wethouder Songül Mutluer.