Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingdienst kiest voor meer snelheid in aanpak toeslagaffaire

Belastingdienst kiest voor meer snelheid in aanpak toeslagaffaire

1 oktober 2020

Staatssecretaris Van Huffelen heeft haar derde voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze worstelt met de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid.

“Ik wil ouders zo snel mogelijk helpen, en dit op een zorgvuldige manier doen. Helaas bijten deze uitgangspunten elkaar gedeeltelijk: goede dienstverlening en zorgvuldige beoordeling kost tijd”, schrijft Van Huffelen aan de Kamer.

Afwijken van ‘integrale beoordeling’

Ouders in acute probleemsituaties (zoals een dreigende huisuitzetting) gaat ze sneller helpen. “Een integrale beoordeling is voor deze ouders niet altijd de beste oplossing (…). In de hulp aan deze ouders wil ik indien nodig dan ook afwijken van deze integrale beoordeling, echter altijd alleen met instemming van de ouder”, aldus Van Huffelen.

“Ouders worden nu daadwerkelijk gehoord en geholpen in hun situatie. Dat is goed nieuws!”, reageert beleidsadviseur Irene Koole op de Tussenrapportage. Ze was aanwezig bij een mondelinge toelichting op de voortgang. “Ouders die in acute problemen of hele schrijnende omstandigheden verkeren mogen een oplossing verwachten vóór het einde van het jaar. Een eerste betaling of in sommige gevallen een noodvoorziening bieden tijdelijke overbrugging als dat nodig blijkt.”

“Voor andere ouders is het echter wel een kwestie van lange adem. Sommigen zullen misschien wel tot eind volgend jaar moeten wachten”, concludeert Koole uit de Tussenrapportage.

Geef noodsituaties door

“Dit maakt een warme overdracht van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) naar de gemeentes des te belangrijker. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat problemen verder verergeren. Ook gemeentes en betrokken hulpverleners spelen een rol in de overdracht. Zelfs als problemen nu niet acuut zijn, kunnen ze dat natuurlijk wel worden. Als dat het geval is, kan dat aan de UHT worden gemeld. Deze burgers zullen dan alsnog met voorrang worden behandeld.”

“Ik heb tijdens de toelichtende bijeenkomst gevraagd om in de vorm van voorbeelden nog wat meer te verduidelijken over de categorie ouders die in aanmerking komt voor noodoplossingen. Daar wordt aan gewerkt. Onze oproep als NVVK is: maak gebruik van deze mogelijkheid!”

Gezocht: goede voorbeelden

“We horen bij de NVVK ook graag goede voorbeelden van hoe gemeentes burgers met toeslagproblemen bereiken en helpen. Met die informatie kunnen we de samenwerking tussen de UHT en gemeentes versterken", aldus Irene Koole

Brief aan de Kamer met de voortgangsrapportage