Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanbetalers per wijk op een rijtje? De Zorgverzekeringslijn levert het

Wanbetalers per wijk op een rijtje? De Zorgverzekeringslijn levert het

18 september 2020

Zorgverzekeringslijn biedt vanaf nu de mogelijk om voor iedere gemeente in Nederland een rapportage te maken met het aantal wanbetalers zorgpremie op wijkniveau. Dat vergroot de mogelijkheden om vroeg te helpen bij geldzorgen.

Zorgverzekeringslijn stelt deze nieuwste rapportage gratis beschikbaar aan gemeenten, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Van iedere gemeente kun je per wijk zien hoeveel premieplichtige inwoners op 31 december 2019 in de wanbetalersregeling zaten. Het overzicht is een aanvulling op de al bestaande rapportage (peildatum 31 december 2018), met informatie over de achtergrondkenmerken van de wanbetalers zorgpremie in een gemeente. In deze rapportage zijn gegevens opgenomen over het aantal wanbetalers, leeftijdscategorie, herkomst, al dan niet ontvangen zorgtoeslag, uitkering status en huishoudsamenstelling.

Tilburg zet fietsteam in

Iemand die de uitgebreide rapportage al meerdere malen heeft opgevraagd is Jeroen Vermetten, preventiemedewerker bij de gemeente Tilburg. Binnen de gemeente coördineert Vermetten de activiteiten op het gebied van vroegsignalering. In 2018 startte in Tilburg het Schuldenoffensief, een drie jaar durend programma om schulden te voorkomen en terug te dringen. Een van de pilots binnen dit offensief is ‘Erop-af Betalingsachterstanden’. Waarbij huisbezoeken worden afgelegd op basis van signalen over betalingsachterstanden, waaronder de CAK wanbetalerslijst. Het ‘fietsteam’, schuldhulpverleners die speciaal zijn getraind in het leggen van outreachende contacten, legt deze bezoeken af. Vermetten is coach van dit team.

Vergelijken met landelijke trend

Vermetten geeft aan dat hij de rapportage van Zorgverzekeringslijn gebruikt voor de analyse en evaluatie van deze outreachende aanpak. Door de daling van het aantal wanbetalers in Tilburg af te zetten tegen de landelijke trend, wordt inzichtelijk of de aanpak het gewenste effect heeft. Zo was er eind 2018 in Tilburg sprake van een daling van 15%, hoewel de daling landelijk ruim 10% was. Zo’n statistiek bevestigt dat je op de goede weg bent.

Specifieke wijkaanpak mogelijk

Vermetten is verheugd om te horen dat Zorgverzekeringslijn nu ook rapportages van wanbetalerscijfers op wijkniveau aanbiedt. Omdat deze rapportage recentere cijfers gebruikt (peildatum 31 december 2019), kun je op basis van deze gegevens als het nodig is je aanpak bijsturen. Ook maken deze cijfers het makkelijker om te differentiëren in wijkaanpak. Vermetten omschrijft Tilburg als 'een groot dorp, waarbij de lijntjes kort zijn en elke wijk om zijn eigen aanpak vraagt'. De nieuwe cijfers helpen hierbij.

Meer informatie op de website van Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn (een initiatief van het ministerie van VWS) biedt gratis trainingen, tips en advies aan over de verzekeringsplicht en wanbetaling van de zorgverzekering.

Specifiek voor schuldhulpverleners heeft Zorgverzekeringslijn de volgende diensten:

Consultatie via een gratis telefoonnummer en chat

Schuldhulpverleners kunnen via 0800 64 64 644 elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur vragen stellen, casuïstiek bespreken en advies vragen. De Zorgverzekeringslijn medewerker behandelt inkomende telefoongesprekken (incl. terugbelverzoeken), e-mails, en chatberichten via de website www.zorgverzekeringslijn.nl

Trainingen online

De training (online via Teams) is gratis en gaat in op relevante onderwerpen, zoals het incassoprotocol van zorgverzekeraars, de wanbetalersregeling en de regeling onverzekerden. De volgende onderdelen komen aan bod:

  1. Polis splitsing bij (zorgverzekerings-) schulden van de verzekeringsnemer en de gevolgen voor de (mede-)verzekerden;
  2. De wanbetalersregeling en de (bijzondere) incassobevoegdheden van betrokken organen;
  3. De bestuursrechtelijke premie alsmede de invloed op het VTLB en de beslagvrije voet;
  4. De samenloop van beslag en de bestuursrechtelijke premie;
  5. De samenloop van verrekening en de bestuursrechtelijke premie;
  6. Verrekening, omleiding of beslag van de zorgtoeslag en de gevolgen voor de beslagvrije voet.
  7. De verplichtingen voor de wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, curator, mentor) en de inkomensbeheerder;
  8. De (wettelijke) uitstroomregelingen voor onder bewindgestelden en bijstandsgerechtigden. 

Interesse in een team training? Stuur een mail naar: planning@zorgverzekeringslijn.nl