Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitval van laaggeletterden voorkomen met praatplaten

Uitval van laaggeletterden voorkomen met praatplaten

11 september 2020

Stadsring51 ontwikkelde, met subsidie van het Oranje Fonds, een methodiek voor laaggeletterden in de schuldhulpverlening. De methodiek is in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis van bibliotheek Eemland tot stand gekomen.

Stadsring51 koos bij de ontwikkeling van de methodiek voor een praktische benadering. Dus geen aparte trajecten of speciaal opgeleide schuldhulpverleners. Maar wel instrumenten en interventies die in ieder traject schuldhulpverlening door iedere schuldhulpverlener kunnen worden toegepast.

Laaggeletterden succesvol maken

Het doel van de methodiek is eenvoudig: ervoor zorgen dat een traject schuldhulpverlening ook door laaggeletterden succesvol wordt doorlopen. Want uit eigen onderzoek bleek dat laaggeletterden vaker uitvallen uit een traject schuldhulpverlening, vaker hun hulpvraag bij de start van het traject intrekken, vaker worden doorverwezen naar beschermingsbewind en minder vaak het traject afsluiten met een geslaagde schuldregeling.

Praatplaten ondersteunen gesprek

De methodiek is vooral gericht op een laagtalige benadering, in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Hiervoor zijn praatplaten ontwikkeld om gesprekken soepeler te laten verlopen en cliënten meer zicht en grip op hun eigen situatie te geven.

Er zijn procestekeningen gemaakt die de schuldhulpverlener ondersteunen bij het uitleggen van het traject. De brieven die naar cliënten worden verstuurd zijn herschreven op A2/B1 niveau. De website is aangepast.

Schuldhulpverleners en budgetcoaches zijn getraind in het herkennen, bespreekbaar maken en het laagtalig benaderen van laaggeletterden. Tot slot is het proces van de schuldhulpverlening met een animatie in beeld gebracht.

De animatie bereidt cliënten voor op het traject binnen de schuldhulpverlening. Tegelijkertijd kan de animatie professionals helpen bij het toepassen van de praatplaten en procestekeningen tijdens het contact met de cliënt.

Zelf aan de slag?