Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra middelen aangekondigd voor gemeentelijk sociaal domein

Extra middelen aangekondigd voor gemeentelijk sociaal domein

28 augustus 2020

Het Steun- en herstelpakket van het kabinet bevat veel maatregelen die door gemeenten uitgevoerd moeten worden. Daarvoor zal het ministerie van Sociale Zaken de benodigde middelen beschikbaar stellen, aldus het kabinet in een brief aan de Kamer.

"De coronacrisis heeft ook een grote impact op de medeoverheden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën zullen uw Kamer in een aparte brief breder informeren over de maatregelen voor de medeoverheden", schrijft het kabinet in de Kamerbrief over de nieuwe steunmaatregelen.

777 miljoen

"In totaal was er voor 2020 reeds € 365 miljoen gereserveerd voor Veiligheidsregio’s en GGD’en en zijn er afspraken gemaakt voor het OV. Daar bovenop komt een bedrag van € 312 miljoen ter compensatie van inkomstenderving, lokale culturele voorzieningen, lokale vrijwilligersorganisaties, buurt- en dorpshuizen, SW-bedrijven en toezicht en handhaving. Vanwege corona wordt de oploop van de opschalingskorting incidenteel in 2020 en 2021 geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen", schrijft het kabinet. "Tot slot stelt het kabinet € 30 miljoen extra beschikbaar om de verkiezingen te organiseren conform de coronamaatregelen."

Hiermee komt de aanvullende vergoeding van het kabinet aan decentrale overheden ten opzichte van het pakket van 28 mei in totaal uit op € 777 miljoen voor 2020.

"Gemeenten ontvangen middelen"

Dit deel van de brief sluit af met een belangrijke laatste opmerking over de lokale uitvoeringskosten van de steunmaatregelen: "Hier bovenop komt nog aanvullend beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan veel zal worden uitgevoerd door gemeenten. Zij zullen hiervoor middelen ontvangen", aldus het kabinet.

Bekijk de brief