Overslaan en naar de inhoud gaan

150 miljoen extra voor aanpak problematische schulden

150 miljoen extra voor aanpak problematische schulden

28 augustus 2020

Om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, maakte het kabinet op 28 augustus een nieuw sociaal pakket bekend. Daarin is 150 miljoen gereserveerd voor het bestrijden van de schuldenproblematiek.

“Het kabinet gaat mensen met problematische schulden extra ondersteunen. Het kabinet trekt hiervoor €150 miljoen uit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden van mensen sneller af te kunnen wikkelen”, aldus de rijksvoorlichtingsdienst.

Ruim 1 miljard

Het totale sociale pakket dat gericht is op de bestrijding van de gevolgen van corona (zoals armoede en schulden) omvat een veel groter bedrag: ruim 1 miljard euro. Dat geld gaat naar

  • Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk
  • Mogelijkheden tot (om)scholing
  • Tegengaan van armoede en problematische schulden
  • Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Versnelde armoede- en schuldenaanpak

“Naar verwachting zullen de komende periode meer mensen met armoede of problematische schulden te maken krijgen. Het kabinet wil deze mensen snel en adequaat ondersteunen en heeft daarom met VNG en Divosa het initiatief genomen tot een intensieve en versnelde aanpak van armoede en schulden”, aldus het kabinet in een document met 'vragen en antwoorden over de sociale maatregelen in het Steun- en herstelplan'.

“Met een brede vertegenwoordiging van organisaties maken we afspraken over hoe bestaande maatregelen kunnen worden opgeschaald en versneld zodat meer mensen snel geholpen kunnen worden. Om mensen met problematische schulden te ondersteunen gaat het kabinet een Waarborgfonds in het leven roepen waarmee garanties kunnen worden afgegeven voor saneringskredieten.”

In de Kamerbrief schrijft het kabinet: 

"Het kabinet zich ervoor in om armoede en problematische schulden tegen te gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat mensen deel kunnen nemen in onze samenleving en om mensen aan het werk te houden of te helpen. Vroegtijdige hulp en ondersteuning zijn van belang, anders dreigt een stapeling van kwetsbaarheden. Om mensen met problematische schulden te ondersteunen gaat het kabinet een Waarborgfonds in het leven roepen om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen. Voor dit pakket stelt het kabinet in totaal ongeveer € 150 miljoen beschikbaar."