Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK en Alliantie Vrijwillige Schuldhulp versterken samenwerking

NVVK en Alliantie Vrijwillige Schuldhulp versterken samenwerking

1 juli 2020 Vrijwilligers

‘Slimmer, Sneller, Beter’, de slogan die de NVVK gebruikt in haar vernieuwingsprogramma, heeft ook veel te zeggen voor vrijwilligers in de schuldhulp, zegt Arjen Baan van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Zijn organisatie gaat meer samenwerken met de NVVK.

Arjen, je bent directeur/programmamanager van de stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Voor veel mensen een nog onbekende organisatie. Hoe komt dat?

“We bestaan pas sinds eind 2019, we zijn opgericht naar aanleiding van de Brede Schulden Aanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zes organisaties in de Alliantie doen samen 95 % van al het vrijwilligerswerk op het gebied van schuldhulpverlening. Daarmee zijn we een onmisbare aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.”

Samenwerking met schuldhulpverleners

Wat is jullie missie?

“Het gaat ons erom dat meer mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen. Dat willen we bereiken door de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling en tussen vrijwilligers, gemeenten en andere schuldhulpverleners te verbeteren.”

Kwaliteitsverbetering

Het nut van vrijwilligers in de schuldhulp staat niet ter discussie, maar er valt nog wel wat te doen, vindt Baan.

Waar gaat het dan precies om?

“Om eens wat te noemen: zorgen dat er vrijwilligers actief raken op plekken waar een vrijwilligersnetwerk nog ontbreekt, de lokale verbinding leggen tussen vrijwilligers, gemeentes en beroepsmatige schuldhulp, en samenwerken tussen vrijwilligersorganisaties op gebied van kwaliteit, opleiding en ICT/administratie.”

Landelijke dekking

Hoe gaan jullie dat bereiken?

“We zijn een organisatie van zes alliantiepartners die allemaal landelijk werken: Humanitas, SchuldhulpMaatje, het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en het Leger des Heils. En we zijn blij dat we het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken in Nederland ook aan boord te hebben. Zij vertegenwoordigen een doelgroep die de weg naar hulp vaak moeilijk kan vinden. Met elkaar hebben we een groot bereik én slagkracht.”

20200701 artikel vrijwilligers.jpeg

Twintig Marokkaanse schuldenambassadeurs gaan de achterban van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders benaderen met het aanbod voor schuldhulp in Nederland

“Slimmer, sneller, beter, de slogan van de NVVK, onderschrijven we van harte. Op dit moment voeren we lokale projecten uit. Ook hebben we via de alliantiepartners al een breed opleidingsaanbod en organiseren we als AVS de training ‘Sturen op Zelfsturing’.

‘NVVK is cruciale partner’

Wat kan de NVVK hieraan bijdragen?

“We zien de NVVK met haar leden als een cruciale partner in de keten. En daarbij heeft de NVVK ook expertise in huis waarvan we graag gebruikmaken. We hebben daarom met het verenigingsbureau een paar mooie afspraken gemaakt om een en ander uit te werken. Om te beginnen gaan we ons kwaliteitsplan delen. En verder gaan we gezamenlijk inventariseren welke quick wins er te behalen zijn in de samenwerking en in de toeleiding van cliënten naar professionele schuldhulpverlening.”

Tot slot, heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan in de schuldhulpverlening?

“Jazeker! Maar nu even niet. Het werk is fantastisch, maar als directeur/programmamanager wil ik niet te veel petten tegelijk op hebben.”

Sleutelwoorden

Vrijwilligers