Overslaan en naar de inhoud gaan

Dekker: Meer tijd bewindvoerders voor melding bij gemeente

Dekker: Meer tijd bewindvoerders voor melding bij gemeente

25 juni 2020 Beschermingsbewind

De nieuwe Wet adviesrecht gemeenten bepaalt dat bewindvoerders de gemeente moeten informeren over de start van een nieuw schuldenbewind. In plaats van een week krijgen bewindvoerders daar twee weken de tijd voor, heeft minister Dekker besloten.

De minister van Rechtsbescherming wijzigt daarvoor zijn wetsvoorstel Adviesrecht schuldenbewind. Hij reageert daarmee op een verzoek uit de sector. Twee weken tijd past beter bij de aanvraag voor bijzondere bijstand, die meestal gelijktijdig loopt.

Dekker wijzigt zijn voorstel verder met het besluit om de wet vijf jaar na de inwerkingtreding te evalueren. 

Een en ander werd op 24 juni aan de Kamer bericht in een Nota van Wijziging. Daarbij stuurde Dekker ook een verslag waarin hij ingaat op vragen van Kamerleden over zijn wetsvoorstel. 

Geen resultaatverplichting

Uit het verslag wordt duidelijk dat er geen resultaatverplichting voor schuldenbewindvoerders komt. Bewindvoerders hadden in dat geval binnen een bepaalde termijn hun cliënt moeten toeleiden naar schuldhulpverlening, of ze hadden ervoor moeten zorgen dat hun cliënt zelf de schulden op kon lossen.

“Toeleiding naar schuldschulpverlening of -sanering is niet in alle gevallen mogelijk. Het perspectief op verbetering van de situatie en de termijn waarop die is te verwachten, hangt sterk af van de omstandigheden waarin de betrokkene zich bevindt en bijvoorbeeld ook de mate waarin de betrokkene in staat is om hieraan mee te werken”, zegt minister Dekker hierover.

Schuldenbewind altijd tijdelijk

Tegelijk bepaalt zijn wetsvoorstel wel dat elk schuldenbewind voortaan tijdelijk van aard zal zijn. “Het moet normaal worden dat een schuldenbewind tijdelijk is”, zegt Dekker. Nu is het vaak nog vanzelfsprekend dat een schuldenbewind wordt ingesteld voor onbepaalde duur. 

Samenwerking met gemeente

In plaats van een resultaatsverplichting verwacht Dekker meer van de samenwerking die na de wetswijziging ontstaat tussen gemeenten, bewindvoerders en de rechtbank die het bewind instelt.  Dat die samenwerking veel kan betekenen heeft de pilot in Tilburg al uitgewezen, schrijft Dekker.

Meer inzicht

“De deelnemende beschermingsbewindvoerders hebben door de intensievere samenwerking met de schuldhulpverlening naar eigen zeggen meer inzicht gekregen in wat schuldhulpverlening precies omvat en wat de mogelijkheden zijn. Daarbij geven zij aan de weg naar schuldhulpverlening steeds gemakkelijker te vinden, bijvoorbeeld om advies en informatie te vragen. Ook schuldhulpverlening heeft dat ervaren.”

Landelijk platformoverleg

Dekker laat de wetswijziging vergezeld gaan van de oprichting van een landelijk platformoverleg voor de rechtspraak, gemeenten en verenigingen van beschermingsbewindvoerders. In het overleg is wat Dekker betreft ook plaats voor mensen die zelf problematische schulden hadden (ervaringsdeskundigen).

Specifieke opleiding

Deze zomer start de verkenning naar de mogelijkheid om voor een beschermingsbewindvoerders een specifieke opleiding verplicht te stellen. De Raad voor de Rechtspraak, de VNG en de verenigingen van beschermingsbewindvoerders hebben aangekondigd dat dit het eerste onderwerp is waar het platformoverleg zich over buigt.

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind