Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewindvoerders: stel invoering Adviesrecht uit tot na corona

Bewindvoerders: stel invoering Adviesrecht uit tot na corona

23 april 2020

In een gezamenlijke verklaring bepleiten vier verenigingen van bewindvoerders (Bpbi, Veweve, NBPB en NBBI) uitstel van de Wet Adviesrecht gemeenten.

De verenigde bewindvoerders vinden dat de wet uitgesteld moet worden vanwege alle corona-perikelen. “Het lijkt ons verstandig om invoering van dit wetsvoorstel uit te stellen en zo alle partijen in de financiële zorgverleningsketen nu niet te belasten met de invoering van nieuwe procedures en de daarmee gepaard gaande extra werkdruk”, schrijven de bewindvoerders in een gezamenlijke verklaring (pdf, 63 kB)

Adviesrecht is eigen keus

De NVVK denkt er enigszins anders over. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen wel of niet van het recht van advies gebruik te maken, het is geen verplichting. We vinden dat gemeenten die wel ambitie en ruimte hebben om ermee aan de slag te gaan, daar niet in beperkt moeten worden door de wet uit te stellen. Juist als de coronacrisis leidt tot extra aanvragen bij hulp bij schulden is een toekomstige cliënt erbij gebaat dat bewindvoerders, gemeenten en rechtspraak goed samenwerken.

De bewindvoerders brengen hun bericht in de aanloop naar de bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Donderdag 23 april praat de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid erover.

Veel kritiek op oorspronkelijk voorstel

Het wetsvoorstel van minister Dekker van Rechtsbescherming wil gemeenten recht van advies geven wanneer een rechter gaat bepalen of hij wel of niet een bewind instelt. De eerdere internetconsultatie rond dit wetsvoorstel leverde veel uiteenlopende kritische opmerkingen op.

Daarop ging het ministerie ‘terug naar de tekentafel’, en vroeg onder andere specifiek advies van de NVVK om het wetsvoorstel te verbeteren. We hebben toen benadrukt dat de regeling vooral uniform moet zijn. In het oorspronkelijke voorstel was er veel ruimte voor rechters om eigen termijnen te hanteren rond het Adviesrecht. Dat komt de eenheid van het beleid niet ten goede.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de extra inspanning die het Adviesrecht van gemeenten bewindvoerders en rechters vraagt. Het gebrek aan middelen beperkt de effectiviteit van de wet.

Vind elkaar op eigen initiatief

De onderliggende gedachte van het wetsvoorstel is dat gemeenten actiever betrokken zijn bij de keuze voor bewind. De NVVK ziet het Adviesrecht vooral als een oplossing die de positie van gemeenten versterkt wanneer het gesprek met bewindvoerders en de rechtbank niet goed op gang komt. Tegelijk denken we dat afgedwongen samenwerking niet heel aantrekkelijk is. We verwachten daarom het meest van samenwerking die ontstaat als alle partijen elkaar op eigen initiatief vinden.

Het aangepaste wetsvoorstel is inmiddels ook voorzien van advies door de Raad van State. De behandeling in de Tweede Kamer-commissie is de volgende stap.

‘Wet is niet nodig’

In de aanloop naar deze behandeling onderstrepen de vier bewindvoerdersverenigingen nog eens hun kritiek op het wetsvoorstel. Behalve hun pleidooi voor uitstel benoemen ze nogmaals hun belangrijkste kritiekpunten. Daarmee sluiten ze aan bij de vragen die ook de Raad van State heeft bij het voorstel. 

De Raad vraagt zich onder andere af of gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders met convenanten over informatie-uitwisseling en samenwerking niet hetzelfde kunnen bereiken (zonder wetswijziging). 

Goede voorbeelden samenwerking

De NVVK ziet in de praktijk inderdaad goede voorbeelden van samenwerking (onder andere in Tilburg en Rotterdam). De ervaringen die ermee opgedaan worden, stemmen ons hoopvol. Gelukkig is het dan ook zo dat met dit wetsvoorstel bestaande afspraken in convenanten voortgezet worden, en ook lopende pilots gaan door.

Daar waar de samenwerking tussen bewindvoerders, gemeenten en rechtspraak nog niet van de grond is gekomen kan het Adviesrecht uitkomst bieden om druk te zetten achter de wens om tot samenwerking te komen.