Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewindvoerders mogen zich tijdelijk op afstand laten controleren

Bewindvoerders mogen zich tijdelijk op afstand laten controleren

14 april 2020 Beslag

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM stelt. De controle mag tijdelijk ook op afstand gedaan worden.

Dat bericht het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM op haar website. De kwaliteitstoets, die officieel bekendstaat onder de term ‘handhavingsverzoek’ wordt door dit bureau uitgevoerd.

Controlevrijheid waarborgen

Door de coronacrisis kunnen accountants of deskundigen momenteel niet langskomen. “Om de schade te beperken proberen wij zoveel mogelijk vast te houden aan de handhavingsdata. Om het voor accountants en deskundigen mogelijk te maken de audit uit te voeren is het in de huidige situatie toegestaan een onderzoek op afstand te verrichten”, schrijft het Kwaliteitsbureau CBM.

Daarmee wijkt zij af van het accountantsprotocol. Als voorbeeld hoe de controle toch kan plaatsvinden noemt het Kwaliteitsbureau CBM het gebruik van Teamviewer. “Daarbij is het wel van groot belang dat de accountant de volledige regie over de controle houdt en dat er in het verslag expliciet wordt vermeld dat er uitsluitend een controle op afstand heeft plaatsgevonden”, schrijft het CBM. “Daarnaast dient de accountant ook aan te geven welke onderdelen van de controle eventueel niet (volledig) zijn uitgevoerd.”

Lukt het niet? Neem contact op

Wie het niet lukt de controle op deze manier te organiseren, wordt verzocht contact op te nemen met het Kwaliteitsbureau. Dat is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar, maar wel per mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Sleutelwoorden

Beslag