Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodstopprocedure CJIB officieel in werking

Noodstopprocedure CJIB officieel in werking

1 april 2020 Schuldregeling

Het is zover: vanaf 1 april hanteert het CJIB de noodstopprocedure voor mensen die een boete hebben die ze vanwege schulden niet kunnen betalen. Voorwaarde voor de noodstop is dat je hulp zoekt bij je gemeente. Hoe zit de procedure in elkaar?

Vanaf wanneer kunnen mensen om een noodstop verzoeken?

De noodstopprocedure start 1 april 2020.

Kan iedere burger dan zelf gewoon om een noodstop vragen?

Ja, dat kun je gewoon zelf doen door contact op te nemen met het CJIB. Er moet wel sprake zijn van schulden waardoor je je boete niet kunt betalen.

Gaat dat zo makkelijk?

Ja. Uiteraard kan het CJIB vragen het verzoek te onderbouwen.

Hoe kunnen mensen het CJIB bereiken?

Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen door het CJIB te bellen. Het telefoonnummer dat gebeld moet worden hangt af van het soort boete dat moet worden betaald. Op www.cjib.nl/telefoonnummers vind je het juiste telefoonnummer.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Het CJIB kan je 4 maanden uitstel geven als je hierom vraagt en je door schulden je boete(s) niet kunt betalen. In die tijd moet je hulp zoeken bij je gemeente. Als de gemeente vindt dat hulp nodig is en schuldhulpverlening start, kun je extra uitstel van 8 maanden krijgen. Je moet dan wel verlenging van de noodstop aanvragen en een bewijsstuk van de gemeente overleggen, waarin staat dat de gemeente heeft besloten je te helpen met je schulden en wanneer de hulpverlening start. Tijdens het uitstel van betaling ga je met hulp van je gemeente je schulden stabiliseren. Uiteindelijk moeten de schuldeisers worden benaderd om betalingsregelingen te treffen.

Wat als de gemeente traag werkt en de termijnen in het geding komen?

Als termijnen worden overschreden en dit niet aan de burger te wijten valt, dan vallen we de burger daar niet mee lastig.

Wanneer kan de noodstopprocedure worden beëindigd?

Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Denkbaar is bijvoorbeeld als niet met de gemeente wordt meegewerkt aan het stabiliseren van de schulden.

Kan een verzoek om een noodstop worden geweigerd?

Het CJIB kan een verzoek om een noodstop weigeren als je de verschuldigde bedragen in een keer of in termijnen kunt betalen. Ook kan het CJIB een noodstop weigeren als je in het verleden een of meerdere afspraken met het CJIB niet bent nagekomen.

Kunnen burgers ook bij andere professionals hulp zoeken?

De noodstopprocedure is voor mensen die schulden hebben en daarvoor nog geen hulp hebben. Om in aanmerking te komen voor de noodstopprocedure hebben we afgesproken dat mensen zich eerst melden bij de gemeente.

Sleutelwoorden

Schuldregeling