Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet doet met coronabeleid beroep op maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel

Kabinet doet met coronabeleid beroep op maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel

26 maart 2020

Het kabinet heeft in een brief gereageerd op de oproep van de Armoedecoalitie (ondersteund door de NVVK) om tijdelijk te stoppen met nieuwe invorderingsmaatregelen. De reactie van staatssecretaris Van Ark kenmerkt zich door een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel.

 “Alle betrokken partijen, waaronder (overheids)schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en overige incassodienstverleners, hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen meer dan nodig in de financiële problemen raken”, schrijft staatssecretaris Van Ark over de oproep. “Tegelijkertijd zijn er mensen en bedrijven die wachten op hun geld. Het is belangrijk beide posities in ogenschouw te hebben en te houden.”

Voorkom onnodig oplopen schulden

De brief verwijst expliciet naar deurwaarders en incassokantoren “die zelf ook in een moeilijke situatie komen te verkeren.” Als NVVK begrijpen we deze opstelling; schuldeisers van vandaag kunnen ook hulpvragers van morgen worden. We onderstrepen wel de oproep om onnodige vergroting van schulden te voorkomen.

Ruimhartige rijksoverheid

De grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zullen een ruimhartig beleid voeren. Aan deurwaarders hebben ze gevraagd zoveel mogelijk op minnelijke wijze te incasseren om beslaglegging te voorkomen. De schuldeisers verenigd in de Manifest-partijen hebben beloofd dat te doen.

Tref een betalingsregeling

Wie bij CJIB-boetes tijdig een betalingsregeling treft, beschermt zich daarmee tegen verhogingen. Bij betalingsregelingen met het CJIB die al lopen, zal het CJIB zich “coulant opstellen” als mensen in de coronacrisis hun verplichtingen niet na kunnen komen.

Geen uitzettingen 

Drinkwaterbedrijven, telecomaanbieders en energieleveranciers voeren allemaal aangepast beleid, aldus de brief. Met verhuurders is overeengekomen geen mensen uit huis te zetten, behalve bij criminele activiteiten of extreme overlast. Hypotheekverstrekkers hebben zich inmiddels ook bereid getoond in gesprek te gaan bij betalingsproblemen. Bijstandprocedures worden versneld, en zzp’ers kunnen aanvullende uitkeringen krijgen tot het sociaal mininum via de Tozo-regeling.

Maatregelen leunen op zelfredzaamheid

De NVVK constateert dat er veel goede ontwikkelingen zijn. Tegelijk geldt wel dat de maatregelen een beroep doen op de zelfredzaamheid van de mensen die het betreft. Onze schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders zullen zich de komende tijd extra inspannen om dit onder de aandacht van hulpvragers te brengen.

Stuwmeer aan hulpvragen

Signalen vanuit onze leden maken duidelijk dat er op dit moment een paradoxale situatie is:  de toegang tot schuldhulp en andere financiële zorg staat onder druk omdat hulpverleners thuis werken en fysieke loketten gesloten zijn. We zijn grotendeels overgegaan op telefonische en digitale dienstverlening, terwijl onze doelgroep het daar juist moeilijk mee heeft. We voorzien een stuwmeer aan hulpvragen, vermeerderd met de nieuwe gevallen vanwege de coronacrisis.

De branche zal zich daarop voor moeten bereiden door nu tijd te steken bijscholing, het verzamelen van voldoende middelen bij opdrachtgevers en het zoeken naar flexibele menskracht voor de periode na de sociale onthouding. Als NVVK ondersteunen we dat en zullen we ook in beeld brengen wat er nu en in de komende maanden gebeurt.

Vinger aan de pols

“Uw aandacht en inzet om de gevolgen van het coronavirus voor financieel kwetsbare mensen te beperken wordt zeer gewaardeerd”, schrijft Van Ark in haar brief. “Laten we samen de vinger aan de pols houden en ons inzetten om de problemen van deze mensen niet verder te laten oplopen.”