Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldeisers: hoe gaan ze om met de coronacrisis?

Schuldeisers: hoe gaan ze om met de coronacrisis?

19 maart 2020 Beslag

Veel mensen zullen economisch hard geraakt worden door de coronacrisis. Ondanks de overheidsmaatregelen. Schuldeisers reageren daarom ook op de veranderende situatie.

Schuldeisers en sommige deurwaarders passen vanwege de periode van sociale onthouding tijdelijk hun beleid aan.

Banken

Banken stellen een aflospauze van zes maanden in voor MKB'ers; particulieren worden bij betalingsproblemen uitgenodigd om over een oplossing te komen praten

Deurwaarders

De Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders adviseert haar leden tijdelijk te stoppen met ontruimingen en beslagleggingen. "We moeten fysiek contact tussen mensen in deze dagen tot een minimum beperken. Dan past geen beslaglegging, waarbij ‘social distancing’ nauwelijks in acht te nemen is. Daarnaast moeten mensen zoveel mogelijk binnen blijven. Daarbij passen geen ontruimingen", aldus de deurwaarders. Daarbij doet de KBvG een beroep op het kabinet om ook schuldeisers te ondersteunen. "Mensen die voor het levensonderhoud afhankelijk zijn van alimentatie van hun ex-partner, MKB’ers die met onbetaalde rekeningen zitten, dreigen de dupe te worden van de opschorting van maatregelen", stellen de deurwaarders. "Wellicht kan het kabinet een noodfonds creëren om te voorkomen dat deze schuldeisers in de problemen raken."

Drinkwaterleveranciers

Drinkwaterbedrijven verenigd in de Vewin sluiten wanbetalers tijdelijk niet af en sluiten afgesloten huizen opnieuw aan

Energiebedrijven

Sommige energiebedrijven sluiten ook niet meer af, maar hier is geen collectief standpunt over. De vereniging EnergieNed meldt: “Mochten er bedrijven en particulieren als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen te komen, dan zullen leveranciers met begrip voor de situatie in gesprek gaan om individuele afspraken te maken.”

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars zijn nog bezig hun standpunt over betalingsachterstanden tijdens de corona-bestrijding te bepalen.

Corporaties

Drie Arnhemse volkshuisvesters hebben besloten gedurende de corona-bestrijding geen mensen uit hun huis te zetten. Koepelorganisatie Aedes steunt die werkwijze. "Wonigcorporaties moeten soepeler dan normaal omgaan met huurders met een huurachterstand", vindt de koepel.

Waterschappen

Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen ze bij 'de meeste waterschappen' uitstel. Dat is ondernemersorganisatie MKB Nederland overeengekomen met de waterschappen. Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil, aldus de Unie op haar website.

Kamervragen

In de Tweede Kamer heeft SP-Kamerlid Jasper van Dijk minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark gevraagd het pleidooi over te nemen van de Armoedecoalitie. Die heeft in een brief aan het kabinet en de Kamer omschreven welk pakket maatregelen zij gedurende de periode van sociale onthouding aanbeveelt voor mensen in armoede en schulden. De brief is ook ondertekend door de NVVK.

Naar verluid komt het ministerie van Sociale Zaken begin volgende week met een reactie op het pleidooi. 

Uitvoeringsproblemen? Meld ze

Werk je in schuldhulpverlening, bewindvoering of budgetbeheer en loop je tegen uitvoeringsproblemen aan? Meld ze bij je gemeente en bij de NVVK, dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen. NVVK-leden kunnen bovendien vragen stellen in de Community.

Sleutelwoorden

Beslag