Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. studenten-jeswin-thomas-guLAk5gqj-Y-unsplash.jpg

  Studiestop geen voorwaarde voor schuldhulp

  22 mei 2019 om 12:15 Lobby

  De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening stelt het hebben van aflossingscapaciteit niet als voorwaarde om te worden toegelaten tot de schuldhulpverlening, zegt minister Van Engelshoven van Onderwijs in antwoord op Kamervragen. De vragen werden onder andere gesteld vanwege uitspraken van de NVVK over de toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor studenten.

 2. studenten-sam-balye-w1FwDvIreZU-unsplash.jpg

  Maak studenten bewuster van de risico's van schulden

  22 mei 2019 om 12:12 Lobby

  Ongeveer een op de vijf studenten heeft een betalingsachterstand bij het aflossen van zijn DUO-lening. Bij acht procent gaat het zo slecht dat de deurwaarder langs komt. Maar de overheid blijft een zak geld naar de student schuiven, zonder veel flankerend beleid.

 3. Beeldmerk NVVK

  Consultatie BBZ; reactie van staatssecretaris Van Ark en meer aandacht voor schuldhulpverlening voor ondernemers

  13 mei 2019 om 09:23 LobbyOndernemers

  De NVVK is blij dat staatssecretaris Van Ark in haar brief van 15 april 2019 deels gehoor geeft aan onze wens om de BBZ voor ouderen met een niet-levensvatbaar bedrijf niet af te schaffen. De regeling zal uiteindelijk wel verdwijnen maar ze heeft zich voorgenomen om die geleidelijk af te bouwen. Dit onder andere naar aanleiding van de reactie op de internetconsultatie die de NVVK in overleg met de community SHVO had opgesteld.